Pomoc bohoslovcům v misiích

Na přání Sv. otce významným způsobem podporují Papežská misijní díla (PMD) studium seminaristů v misiích. Celosvětově PMD Sv. Petra Apoštola (SPA) posílá a koordinuje pomoc do přibližně 820 seminářů, kde studuje téměř 80.000 bohoslovců. Na této pomoci se podílí i Česká republika.

Podat pomocnou ruku jsme se rozhodli i my v naší farnosti. 

Pomoc bohoslovcům v misiích

Loyd Banda

23.03.2012 17:57
V koordinaci s mezinárodním sekretariátem SPA v Římě bylo potřeba, aby se naše pomoc v Zambii od letošního roku (2012) nasměrovala na seminář sv. Augustina, kterému se nedostává finančních prostředků. Proto námi zaslané peníze budou stále použity na formaci bohoslovců v Zambii, ale na místo...

Matthews Tembo

23.03.2009 18:01
Podat pomocnou ruku jsme se rozhodli i my a od roku 2009 začalo podporovat několik lidiček z naší farnosti i okolí (konkrétněji 16 rodin a jednotlivců ve věku 27 – 90 let) jednoho bohoslovce, který studuje v semináři v Zambii. Roční podpora činí 25 tisíc korun, což je dost, ale právě...