Schola

* počet se pobyhuje kolem 10, věkové rozpětí je zhruba 30 let :o)

* přesné datum nebo alespoň rok vzniku není uvedeno ani v Kronice tichavské scholy, která se začala psát v roce 1994, ale určitě to bylo minimálně pět let dřív

* zásluhu o vznik scholy můžeme klidně připsat Luboši Pavliskovi. Od žalmů se plynule přešlo k rytmickým písním.