Nový kostel sv. Mikuláše

Touha po obnovení kostela byla veliká, doba této myšlence však příliš nakloněna nebyla.

Nebylo možné postavit repliku vyhořelého kostela, přesto 10. prosince 1964 bylo vydáno povolení ke stavbě nového kostela. Budoucí podobu kostela navrhl akademický architekt Lubomír Šlapeta.

Nový kostel byl postaven na stejném místě: zděný, s vynikajícím pojetím interiéru, rovněž zasvěcen sv. Mikuláši. Obětavou prací farníků se v roce 1976 podařilo původní kostel nahradit novou, moderně pojatou stavbou. Byl zde také instalován oltář, který se původně nacházel v nemocniční kapli v Novém Jičíně. Poděkováním všem, kteří se na této stavbě podíleli, budiž pamětní deska s nápisem: 

„Co blesk vzal, věřící lid opět zbudoval.“