POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Ukončení školního roku 2019/2020

02.07.2020 20:57

Co se nikdy dětem neomrzí, tak to je konec školního roku

Ve čtvrtek jsme při mši svaté děkovali za možnost, že můžeme do školy chodit a prosili o ochranu na následující dva měsíce prázdnin. 

Rozloučení s otcem Petrem

28.06.2020 21:29

Tuto neděli se s námi rozloučil otec Petr, který odchází do nové farnosti. 

Přejeme mu hodně zdraví, Boží požehnání a sil v novém působišti.

1. svaté přijímání

14.06.2020 17:54

Po nucené pauze z důvodu nepřiznivé epidemiologické situace - COVID 19 opět můžeme prožívat nedělní bohoslužby v kostele. Uvolňování bylo postupné, některá pravidla stále ještě platí, ale nic nebránilo tomu, aby se v naši farnosti 11. neděli v mezidobí uskutečnilo 1. svaté přijímání. Letos přistoupilo pět dětí.

Mše svatá v TV NOE

15.03.2020 15:34

Tuto neděli měla být televizí NOE přenášena bohoslužba z našeho kostela. 

Bohužel situace, která v naší zemi v souvislosti s pandemií koronaviru nastala, tento plán zmařila. Ale otec Petr společně s tichavskou scholou byli pozváni do ostravského studia a nedělní mše byla přenášena z kaple TELEPACE.

Výlet za otcem Mirkem Horňákem

04.03.2020 16:50

O jarních prázdninách se šestnáctičlenná skupina převážně děti vydala na výlet do Opavy - Jaktaře, za otcem Mirkem. Autobusem a vlakem společně všichni vyrazili hned ráno. Na faře je kromě otce Mirka čekalo bohaté pohoštění. Společně si všichni nejen popovídali, ale také zahráli hry. 

Dětem se setkání moc líbilo. 

Koledníci tříkrálové sbírky

14.01.2020 16:27

Tříkrálová sbírka v naší republice letos slaví již 20 let. Díky desetitisícům koledníků a dárců se společně snažíme dělat svět lepším. Vybrané prostředky pomáhají těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Letošní sbírka v Tiché vynesla 57.211,- korun. Charita Frenštát pod Radhoštěm věnuje získané prostředky na podporu a rozvoj paliativní péče.

Poděkování patří všem, kdo se aktivně na sbírce podíleli.

Žehnání tříkrálovým koledníkům

01.01.2020 20:04

Na Slavnost Matky Boží Panny Marie požehnal otec Josef tříkrálovým koledníkům

Celkem se k našim domovům vypraví čtrnáct skupinek, to je přes padesát dobrovolníků, kteří budou prosit o příspěvek. Tříkrálová sbírka slaví v tomto roce 20 let celorepublikové existence a ze získaných peněz budou podpořeny projekty vybrané Charitou ČR. 

Silvestr

31.12.2019 20:04

Poslední den občanského roku - silvestr - jsme si připomněli na podvečerní mši svaté. Při adoraci jsme poděkovali za vše, co nám starý rok přinesl a prosili o Boží požehnání do roku nového.

Po mši svaté jsme se sešli k malému pohoštění v marovně. A protože zima konečně dorazila i k nám, přišel vhod ke všem připraveným slaným dobrotám výborný svařáček.

Svátek Svaté Rodiny - obnova manželských slibů

29.12.2019 22:07

Při mši svaté byly obnovovány manželské sliby. Na závěr otec Josef všem požehnal.

Štědrý den

24.12.2019 22:06

 

 

 

"Dnes se nám narodil

Spasitel Kristus Pán ..."

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>