POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Dožínky

19.08.2018 21:13

V neděli jsme při mši svaté poděkovali za úrodu, popřáli panu faráři ke kulatým narozeninám a poté vše řádně oslavili na farní zahradě. Zpestřením bylo vystoupení výborné křesťanské rodinné lichnovské pop-rockové kapely Tobje.

Velké poděkování patří všem, kdo se na tomto dni podíleli a vše potřebné připravili: beránek byl vynikající, po zelňačce se jen zaprášilo, řízky někteří ani nespatřili, buchty, koláče a slané pečivo taky nezbylo a ti, co přesto ještě měli hlad, nepohrdli špekáčky.

 

Schola popřála otci Petrovi písní (nápěv: Šly zrána ke hrobu)

1.Dnes tady stojíme a chceme poděkovat,

že máme faráře, co bude opravovat.

Fara je rozbitá, v zimě Vám bude zima,

tak ať Vás zahřeje výborná sklenka vína.

2. Přišel jste před rokem a neměl vybavení.

A brzy došlo Vám, že ani peněz není.

Úvěr jste zařídil, přiložil ruku k dílu,

albu si ušpinil, pomalu ztrácel víru.

3. Farníci tichavští, ti Vám ji posílili.

Ve čtvrtek v kostele se za Vás pomodlili.

Na chladném mramoru klečeli čtvrt hodiny,

tichou adorací víru mu upevnili.

4. Pro práci na faře hodí se rukavice,

ústenka s gumičkou ochrání vaše plíce.

Nářadí schovejte do pásku pracovního,

z faráře udělá fešáka rajcovního.

5. V montérkách celý den makáte do setmění.

A potom s radostí dáváte rozhřešení.

Najednou odbijí devátá na kostele,

žehnáte farnosti a jdete do postele.

6. Po denní lopotě nastává odpočinek,

ať sílu dodá Vám, dlouhý a klidný spánek.

A ráno nanovo, přiložte ruce k dílu,

s úsměvem na tváři, ať Vám Bůh dodá sílu.

Pouť na Turzovku

19.07.2018 18:52

Ve čtvrtek po ranní mši svaté ve Frenštátě jsme společně s frenštátskými farníky vyrazili autobusem na poutní zájezd na Turzovku. Toto slovenské poutní místo se nachází nedaleko Turzovky u vrchu zvaného Živčáková. I když počasí nevypadalo růžově, přesto nás vzalo na milost a nezmokli jsme.

Dopoledne jsme se účastnili mše svaté. Po prohlídce kostela Panny Marie Matky Církve a individuálním obědu a občerstvení v autobuse jsme se přesunuli do původní 700 metrů vzdálené kapličky, kde jsme se pomodlili křížovou cestu. Na zpáteční cestě si poutníci nabírali vodu z pramenů.

Děkujeme za bezpečnou přepravu tam i zpět Pavlu Špačkovi.

 

Setkání s otcem biskupem na Prašivé

02.07.2018 22:09

Tradice je tradice, a tak i letos jsme se vydali na setkání s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem do Vyšních Lhot a pak na horu Prašivá. Přidali jsme se k téměř 1.500 dětem, které se tohoto diecézního setkání zúčastnily. 

Po mši svaté byly pro děti připraveny stanoviště v duchu hlavního tématu - stavění mostů mezi lidmi. 

Ukončení školního roku

28.06.2018 21:59

Všechno jednou končí: někdy je důvod k radosti, někdy jsme smutní. Ovšem co se týče konce školního roku, to je radost bezbřehá. 

I když počasí nebylo zrovna příznivě nakloněno, přesto jsme se ve čtvrtek na farní zahradě sešli a společně s panem farářem opékali špekáčky.

Na mši svaté jsme pak poděkovali za uplynulý školní rok a prosili o ochranu při všem, co budeme o prázdninách podnikat.

Koncert Nyklband

17.06.2018 22:17

Na den přesně po šesti měsících jsme opět měli možnost si po mši svaté vyslechnout koncert pěveckého sboru Nyklband.

Pásmo bylo rozděleno do dvou částí. V první zazněly písně duchovní (průřez hudbou od 15. století po současnost), druhá část byla věnována písním lidovým v různých aranžmá.

Děkujeme za krásný zážitek.

1. svaté přijímání

10.06.2018 21:52

10. neděli v mezidobí přistoupily k prvnímu svatému přijímání čtyři děti.

 

Pane Ježíši,

přicházím k Tobě. Vím, že se na mne díváš s láskou. Vidíš, co je dobré v mém životě. Vidíš také, co dělám špatně. Posilni mne svým tělem, abych chtěl být stále lepším.

 

Boží Tělo

03.06.2018 21:27

Slavnost Těla a Krve Páně se letos bohužel pro nepřízeň počasí konala jen v kostele, bez průvodu, i když venkovní oltáře byly krásně připraveny. 

Děkujeme všem, kdo se na průběhu slavnosti podíleli.

 

Prodejní stánek Misijního klubka

26.05.2018 21:24

Před obecním úřadem v Tiché se v rámci akce Kácení máje představily také děti z Misijního klubka se svými výrobky, které nabízely k prodeji. Počasí, jak malované celé akci přálo, velký úspěch u návštěvníků stánku mělo kolo štěstí.

Perníčky, které zbyly se pak v neděli po mši svaté prodaly v Marovně. Celkový výtěžek 3.920,- korun byl zaslán na konto PMD.

 

Pouť do Maria Hilf

26.05.2018 21:18

Tuto sobotu se tichavští farníci vypravili na pouť do poutního místa Maria Hilf nedaleko Zlatých Hor v Jeseníkách zasvěceného Panny Marie Pomocné – Ochránkyni života. Téměř plný autobus vyrazil hned z rána.

Po mši svaté a prohlídce areálu byla další zastávka v Opavě – Jaktaři u otce Mirka Horňáka, který ještě loni působil v naší tichavské farnosti. Shledání bylo opravdu srdečné, všechny připravené dobroty chutnaly, jen času bylo málo. Doufáme v další delší shledání.

 

Svatodušní vaječina

20.05.2018 22:07

Počasí jako na objednávku nás přivítalo tuto neděli.

Slavnost Seslání Ducha Svatého jsme prožili při mši svaté, a potom jsme se přesunuli na farní zahradu, kde se smažila již tradiční vaječina za hojné účasti farníků (neboť kdo by nepřišel, měl by smrtelný hřích, jak ohlásil otec Petr). 

Ti hladovější si nejdříve opékali špekáčky nebo mlsali napečené dobroty. Vaječina z 215 vajíček chutnala všem, nezbyl ani drobeček.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>