POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Slavnost zmrtvýchvstání Páně

21.04.2019 14:52

"Aleluja, živ buď nad smrtí slavný vítěz,

jenž z hrobu svého právě vstal ..."

 

Slavnou mší svatou a svěcením velikonočních pokrmů jsme oslavili vzkříšeného Krista. 

Bílá sobota

20.04.2019 14:39

Postní doba je u konce. V podvečer jsme se sešli u kostela, kde pan farář posvětil velikonoční oheň. S rozsvíceným paškálem jsme se pak v průvodu vypravili do ztemnělého kostela. Po bohoslužbě slova zaznělo slavné Aleluja - začala doba velikonoční. 

Křížová cesta dětí z Misijního klubka

07.04.2019 14:33

Pátou postní neděli vedly křížovou cestu děti z Misijního klubka

Prosily nejen za sebe, ale za všechny děti na celém světě, které to nemají v životě vůbec jednoduché.

Misijní jarmark

31.03.2019 20:03

Čtvrtou – radostnou - postní neděli se po mši svaté konal Misijní jarmark. Už od začátku roku děti z Misijního klubka vyráběly dekorace na velikonoční svátky a paškálky na Bílou sobotu. Celkem za své výrobky děti získaly 4.800,- korun. Tyto prostředky budou zaslány na konto Papežského misijního díla.

Prvokomunikanti

24.03.2019 20:02

Letos k prvnímu svatému přijimání přistoupí čtyři děti.

Postní doba

10.03.2019 20:00

Popeleční středou začala postní doba. Před každou mší svatou se modlíme křížovou cestu, a také letos ji každou neděli vede jiná skupina. 

První postní neděle připadla schole, dále pokračovali ministranti, biřmovanci, senioři, pátou postní neděli děti z Misijního klubka. Poslední postní neděli patřila křížová cesta rodinám.

Bruslení na Tůňce

27.01.2019 14:45

Sobotní odpoledne pan farář zavelel, a šlo se bruslit na Tůňku

Jelikož se jedná o kluziště přírodní, potřebujeme, aby bylo počasí příznivě nakloněno. To v posledních dnech je, a tak byla ledová plocha připravená. 

Kdo měl brusle přišel, kdo měl hokejku hrál, co mu síly stačily. Důležité je, že jsme se dobře bavili a společně strávili příjemné sportovně laděné odpoledne.

Žehnání tříkrálovým koledníkům

06.01.2019 14:05

Na Slavnost Zjevení Páně po mši svaté požehnal pan farář tříkrálovým koledníkům

Celkem se po naší obci rozešlo čtrnáct skupinek, to je dvaačtyřicet koledníků, kteří klepali na vaše dveře, zazpívali koledu a prosili o příspěvek na charitu. Letos se v Tiché vykoledovalo 58.854 Kč, což je o téměř 4.200 Kč více než v loňském roce.

Z celkového výtěžku se 65 % vrací Charitě, která koledování v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. 

Letošní výtěžek Charita Frenštát využije na podporu a rozvoj paliativní péče.

Zimní radovánky

05.01.2019 17:23

První setkání scholičky a ministrantů v novém roce se ani tak nekonalo na faře, jako na farní zahradě. 

Konečně napadl sníh a to v dostatečném množství a kvalitě a přímo volal - hrejte si. Děti se pustily do stavby velice zdařilého sněhuláka a taky si postavily iglů. 

Obnova manželských slibů

30.12.2018 15:34

Na svátek Svaté Rodiny obnovily manželské páry v naši farnosti manželský slib. 

Téměř třicet párů, mladých i dříve narozených, si před oltářem slíbilo lásku, úctu a věrnost, že spolu ponesou vše dobré i zlé a že budou pro své děti dobrým příkladem.

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>