POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Setkání s biskupem na Prašivé

01.07.2019 18:33

Ke každoročnímu setkání dětí s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem na Prašivé se také letos připojili naši farníci. 

Mše svatá se konala v areálu Kamenité a pak se všichni poutníci vydali na horu Prašivá, kde Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství připravilo bohatý program na 26 stanovištích. Téma letošního setkání znělo "U pramene živé vody". Ve velice horkém počasí to bylo téma víc než příjemné. 

Děti se dozvěděly mnoho nového, všichni pak mohli přispět do pokladniček veřejného sbírky a podpořit činosti Praga-Haiti, což je organizace, která buduje studny s pitnou vodou v nejchudším regionu Haiti.

Podrobné informace a fotogalerii z celého dne si můžete prohlédnou na webových stránkách www.prasivadeti.cz.

Boží Tělo

16.06.2019 21:15

Tuto neděli pan farář v naší farnosti spojil dvě slavnosti, slavnost Nejsvětější trojice a slavnost Těla a Krve Páně. V průvodu kolem kostela jsme prosili za farnost a obec. 

Svátek Seslání Ducha Svatého

09.06.2019 22:11

Poslední den velikonoční doby patří slavnosti Seslání Ducha Svatého. Tuto sluneční neděli jsme ji slavili také v naší farnosti. 

Po mši svaté jsme se sešli na farní zahradě, kde už bylo vše připraveno ke smažení vaječiny. Letos jsme pokořili 240 vajíček, špekáčky a mnoho slaných a sladkých dobrot.

První svaté přijímání

19.05.2019 15:58

Pátou neděli velikonoční přistoupily poprvé ke svatému přijímání čtyři děti z Tiché a jedno z Frenštátu.

Svátek maminek

12.05.2019 15:46

"Maminko, mámo, já tě mám rád,

chtěl bych ti něco k tvému svátku dát,

kytičku, růžičku, že tě nosím v srdíčku,

a tuhle malou písničku."

 

Děti z Tichavjánku (tedy sboru při základní a mateřské škole v Tiché) pod vedením paní ředitelky Lucie Dobiášové, přišly po mši svaté popřát všem maminkám.

Hasičská mše svatá

05.05.2019 15:41

Slavnostním průvodem od hasičské zbojnice, za doprovodu hudby, přišli tichavští hasiči všech věkových kategorií tuto neděli na mši svatou, aby oslavili svátek sv. Floriána, svého patrona.

Slavnost zmrtvýchvstání Páně

21.04.2019 14:52

"Aleluja, živ buď nad smrtí slavný vítěz,

jenž z hrobu svého právě vstal ..."

 

Slavnou mší svatou a svěcením velikonočních pokrmů jsme oslavili vzkříšeného Krista. 

Bílá sobota

20.04.2019 14:39

Postní doba je u konce. V podvečer jsme se sešli u kostela, kde pan farář posvětil velikonoční oheň. S rozsvíceným paškálem jsme se pak v průvodu vypravili do ztemnělého kostela. Po bohoslužbě slova zaznělo slavné Aleluja - začala doba velikonoční. 

Křížová cesta dětí z Misijního klubka

07.04.2019 14:33

Pátou postní neděli vedly křížovou cestu děti z Misijního klubka

Prosily nejen za sebe, ale za všechny děti na celém světě, které to nemají v životě vůbec jednoduché.

Misijní jarmark

31.03.2019 20:03

Čtvrtou – radostnou - postní neděli se po mši svaté konal Misijní jarmark. Už od začátku roku děti z Misijního klubka vyráběly dekorace na velikonoční svátky a paškálky na Bílou sobotu. Celkem za své výrobky děti získaly 4.800,- korun. Tyto prostředky budou zaslány na konto Papežského misijního díla.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>