POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Dožínky, začátek školního roku a nový pan farář

01.09.2019 16:11

První zářijový den se v naší farnosti sešly hned tři události

oslavili jsme dožínky, dětem začal nový školní rok, a tak pan farář požehnal aktovkám a do třetice se představil pan farář Josef Kaňovský, který bude v naši farnosti působit jako pomocný duchovní.

Po mši svaté jsme společně oběma knězi poseděli v marovně. Kdo mohl napekl nebo připravil něco k snědku, a tak se sešlo spoustu slaných i sladkých dobrot.

 

Misijní klubko v Tiché slaví 10 let

22.08.2019 16:07

A když se něco slaví, tak pořádně. Vedoucí klubka Pavlína Mičulková pro děti připravila bohatý třídenní program – přespávačku na naší faře.

Ve čtvrtek odpoledne se děti sešly a až do sobotního dopoledne prožily spoustu zábavy. V pátek byla v kostele sloužena mše svatá za Misijní klubko, k dětem se přidali i rodiče a společně pak na farní zahradě opékali špekáčky.  

 

Pan farář má narozeniny

11.08.2019 21:45

Popřáli jsme panu faráři k narozeninám, které oslavil pátého srpna. 

Obdržel praktický dárek, který mu pomůže při úklidu rekonstruované frenštátské fary. Nový mop mu radostě v průvodu odnesli ministranti. Do dalších let přejeme hodně zdraví a božího požehnání.

Po mši svaté bylo v marovně připraveno malé občerstvení.

Děti v domově Hortenzie

26.07.2019 21:36

Děti z Misijního klubka, scholičky a ministranti se v pátek zúčastnily mše svaté v domově důchodců Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Po mši si pak děti se seniory zahrály stolní hry nebo jen tak popovídaly. Potom také navštívily pokoje a předaly ubytovaným klientům drobné dárky, které v klubku vyráběly. 

Návštěva Vladimíra Šlapety

11.07.2019 20:33

Ve čtvrtek navštívil naši farnost prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta DrSc., syn Lubomíra Šlapety - architekta nového tichavského kostela. Se svou dcerou přijel na pozvání pana faráře, který plánuje změnu interiéru kostela.

Setkání s biskupem na Prašivé

01.07.2019 18:33

Ke každoročnímu setkání dětí s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem na Prašivé se také letos připojili naši farníci. 

Mše svatá se konala v areálu Kamenité a pak se všichni poutníci vydali na horu Prašivá, kde Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství připravilo bohatý program na 26 stanovištích. Téma letošního setkání znělo "U pramene živé vody". Ve velice horkém počasí to bylo téma víc než příjemné. 

Děti se dozvěděly mnoho nového, všichni pak mohli přispět do pokladniček veřejného sbírky a podpořit činosti Praga-Haiti, což je organizace, která buduje studny s pitnou vodou v nejchudším regionu Haiti.

Podrobné informace a fotogalerii z celého dne si můžete prohlédnou na webových stránkách www.prasivadeti.cz.

Boží Tělo

16.06.2019 21:15

Tuto neděli pan farář v naší farnosti spojil dvě slavnosti, slavnost Nejsvětější trojice a slavnost Těla a Krve Páně. V průvodu kolem kostela jsme prosili za farnost a obec. 

Svátek Seslání Ducha Svatého

09.06.2019 22:11

Poslední den velikonoční doby patří slavnosti Seslání Ducha Svatého. Tuto sluneční neděli jsme ji slavili také v naší farnosti. 

Po mši svaté jsme se sešli na farní zahradě, kde už bylo vše připraveno ke smažení vaječiny. Letos jsme pokořili 240 vajíček, špekáčky a mnoho slaných a sladkých dobrot.

První svaté přijímání

19.05.2019 15:58

Pátou neděli velikonoční přistoupily poprvé ke svatému přijímání čtyři děti z Tiché a jedno z Frenštátu.

Svátek maminek

12.05.2019 15:46

"Maminko, mámo, já tě mám rád,

chtěl bych ti něco k tvému svátku dát,

kytičku, růžičku, že tě nosím v srdíčku,

a tuhle malou písničku."

 

Děti z Tichavjánku (tedy sboru při základní a mateřské škole v Tiché) pod vedením paní ředitelky Lucie Dobiášové, přišly po mši svaté popřát všem maminkám.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>