POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Svatodušní vaječina

20.05.2018 22:07

Počasí jako na objednávku nás přivítalo tuto neděli.

Slavnost Seslání Ducha Svatého jsme prožili při mši svaté, a potom jsme se přesunuli na farní zahradu, kde se smažila již tradiční vaječina za hojné účasti farníků (neboť kdo by nepřišel, měl by smrtelný hřích, jak ohlásil otec Petr). 

Ti hladovější si nejdříve opékali špekáčky nebo mlsali napečené dobroty. Vaječina z 215 vajíček chutnala všem, nezbyl ani drobeček.

Mše svatá za tichavské hasiče

06.05.2018 16:12

Po půl jedenácté se od hasičské zbrojnice za doprovodu hudby vydal průvod ke kostelu. 

Společně s panem farářem a ministranty se místní hasiči vydali na mši svatou, která byla sloužela za živé a zemřelé členy sboru.

Ministrantský den v Olomouci

01.05.2018 15:46

Toto úterý se pro ministranty z ostravsko-opavské diecéze uskutečnil v olomouckém kněžském semináři Ministrantský den. Celkem se tohoto setkání zúčastnilo přes 450 ministrantů.

Šest statečných z Tiché si ráno přivstali, aby nezmeškali autobus, který odjížděl v 6.00 hodin z Frenštátu. Kluci si užili bohatý program, který pro ně připravili bohoslovci a dobrovolníci. Dopoledne se účastnili mše svaté s otcem biskupem Martinem Davidem, pak následovala velká hra po Olomouci. Ministrantský den zakončilo vyhlášení výsledků na dvoře semináře. Domů kluci dorazili po šesté hodině, unavení, ale spokojení.

Více fotografií ZDE.

 

Slavnost zmrtvýchvstání Krista

01.04.2018 16:44

  Aleluja!

Vstal Kristus Ježíš, naše spása ...

Při této slavnosti pan farář požehnal velikonoční pokrmy.

Bílá sobota

31.03.2018 16:30

Bílá sobota - druhý den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Po celý den se nekonají žádné liturgické obřady, po západu slunce začíná slavnost Kristova vzkříšení.

Po zapálení velikonočního ohně a paškálu jsme v průvodu přinesli světlo do setmělého kostela. Velikonoční chvalozpět za svitu svící nás uvedl do nitra Kristova velikonočního tajemství.

Nejvýznamnější svátek právě začal ...

Křížová cesta dětí z Misijního klubka

18.03.2018 16:23

Pátou postní neděli vedly křížovou cestu před mší svatou děti z Misijního klubka. Za zvuku kytary a zpěvu doprovodily Pána na jeho těžké cestě a prosily o sílu k řešení svých starostí a problémů.

Misijní jarmark

11.03.2018 19:42

Čtvrtá neděle postní - radostná neděle. Po mši svaté se uskutečnil Misijní jarmark, na kterém děti nabízely své velice pěkné výrobky. Děkujeme všem za podporu, celkem výtěžek činil 4.000,- korun.

Postní doba - křížové cesty

18.02.2018 19:38

Každou postní neděli prožíváme před mší svatou křížovou cestu. Letos ji pokaždé vede jiná skupina, první postní neděli začala schola, další neděli pokračovali ministranti, potom mládež, senioři, radostnou neděli vedly křížovou cetu děti z Misijního klubka a na Květnou neděli rodiny.

Představení prvokomunikantů

11.02.2018 18:43

Šestou neděli v mezidobí představil otec Petr prvokomunikanty pro letošní rok. K prvnímu svatému přijímání přistoupí čtyři děti.

Žehnání tříkrálovým koledníkům

01.01.2018 13:43

Na svátek Matky Boží Panny Marie po mši svaté požehnal pan farář tříkrálovým koledníkům, kteří v těchto dnech navštěvují naše domovy.

Letošní výsledek v Tiché činí neskutečných 54.662,- korun, což je téměř o 10.000 korun více, než v loňském roce. 

Velký dík patří všem koledníkům a také těm, kdo přispěli do pokladniček.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>