POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Žehnání tříkrálovým koledníkům

01.01.2018 13:43

Na svátek Matky Boží Panny Marie po mši svaté požehnal pan farář tříkrálovým koledníkům, kteří v těchto dnech navštěvují naše domovy.

Letošní výsledek v Tiché činí neskutečných 54.662,- korun, což je téměř o 10.000 korun více, než v loňském roce. 

Velký dík patří všem koledníkům a také těm, kdo přispěli do pokladniček.

Obnova manželských slibů

31.12.2017 16:36

Na svátek Svaté rodiny při mši svaté si manželské páry obnovily manželský slib. 

Po výzvě otce Petra se vyprázdnily lavice a zaplnil hlavní průchod, což vedle k zjištění, že náš kostel je krátký :o).

Po mši se pak venku před kostelem uskutečnila krátká silvestrovská koulovačka, kterou si začal pan farář.

"Narodil se Kristus Pán, veselme se ..."

24.12.2017 18:57

"... z růže kvítek vykvet nám, radujme se!"

Stánek Misijního klubka na Živém betlému

17.12.2017 20:03

MO KDU-ČSL a Komise pro kulturu a historii obce Tichá uspořádala tuto adventní neděli odpoledne Živý betlém. Na této akci mělo také Misijní klubko svůj prodejní stánek a děti nabízely své výrobky. Zájem byl po prvotním ostychu docela velký. 

Rovněž touto cestou děkujeme obci za finanční podporu, kterou klubku poskytla v rámci Programu na podporu činnosti zájmových spolků, seskupení a talentovaných jedinců v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a využití volného času.

Radostná neděle, koncert sboru NYKLBAND

17.12.2017 19:54

3. adventní neděli jsme si mši svatou prodloužili o koncert komorního sboru Nyklband, který nám pravidelně každý rok zpestří adventní dobu. Koledy v různých úpravách zazněly s velkou radostí :o).

Roráty

13.12.2017 21:04

Roráty (z latinského rorate "rosu dejte") jsou ranní mariánské mše svaté v adventní době. Letos je slavíme také v naší farnosti, vždy ve středu od 6.45 hodin, se zaměřením především pro děti. 

S lucernama přináší v průvodu světlo do temného kostela, který se celý rozzáří při evangeliu.

2. adventní neděle - Misijní jarmark

10.12.2017 16:59

Již se stalo tradicí, že v době adventní prořádá Misijní klubko dětí z Tiché Misijní jarmark

Na konci mše měl otec Petr promluvu k dětem o CHVÁLE. Odpovědí se na své otázky sice moc nedočkal, ale děti dostaly týdenní úkol - někoho pochválit.

Po mši svaté si pak všichni mohli nakoupit výrobky, které děti v klubku vyrobily. Výtěžek, který činí 7.735,- Kč, poputuje prostřednictvím PMD (Papežská misijní díla) na pomoc potřebným. Děkujeme.

Mikulášská nadílka

07.12.2017 21:04

Ve čtvrtek v podvečer jsme společně prožili poutní mši svatou slavenou ke cti svatého Mikuláše.

A jako každý rok i letos Mikuláš opět do našeho kostela zavítal, společně s andělským doprovodem přinesl spoustu dárků. Děti zpívaly, přednášely a za odměnu dostaly nadílku, na závěr nám všem pan farář požehnal. 

Mikuláši, děkujeme a těšíme se zase za rok.

1. neděle adventní - žehnání věnců

03.12.2017 17:31

"Ejhle, Hospodin přijde, a všichni svatí jeho s ním,

a bude v onen den, světlo velké, aleluja ..."

V úvodu mše svaté otec Petr požehnal adventní věnce, které budou po celou dobu adventní zdobit naše domácnosti a připomínat nám, že se máme připravovat na příchod Krista.

Koncert sboru Cantamus

19.11.2017 17:07

33. neděli v mezidobí se odpoledne v našem kostele uskutečnil koncert sboru CANTAMUS. Tento farní sbor zpěváků z Lhotky a Kozlovic vznikl v roce 2015 a má ve svém repertoáru nejen duchovní hudbu. Koncert z názvem Psát od prvních řádků byl příjemným zážitkem pro všechny zúčastněné. Děkujeme.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>