Pořad bohoslužeb ve farnosti Tichá

od 11. 11. 2018 do 18. 11. 2018

 

NEDĚLE 11. 11. - 32. neděle v mezidobí

10.30 hodin - za oběti první světové války

PONDĚLÍ 12. 11. - Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

ÚTERÝ - 13. 11. - Památka sv. Anežky České, panny

STŘEDA - 14. 11.

ČTVRTEK 15. 11. 

18.00 hodin - volný úmysl

PÁTEK 16. 11. 

SOBOTA 17. 11. - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

NEDĚLE 18. 11. - 33. neděle v mezidobí 

10.30 hodin - volný úmysl

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den: je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání v ten den a modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1.11 do 8.11: je možno získat, posplnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze takto na hřbitově získat odpustky pro duše v očistci pouze částečné.

Je třeba ovšem mít úmysl tyto odpustky pro duše v očistci získat.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.