Pořad bohoslužeb ve farnosti Tichá

od 15. 9. 2019 do 22. 9. 2019

 

NEDĚLE 15. 9. 24. neděle v mezidobí
10.30 hodin - za Jiřího Pavlíčka a živou a + rodinu
   
PONDĚLÍ 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice
   
ÚTERÝ 17. 9.  
   
STŘEDA 18. 9.  
   
ČTVRTEK 19. 9.  
18.00 hodin - za Bohumilu Mičulkovou, manžela a živou rodinu
   
PÁTEK 20. 9. Památka sv. Ondřeje Kim Tae-Gona, kněze
Pavla Chong Ha-Sanga a druhů, mučedníků
   
SOBOTA 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
   
NEDĚLE 22. 9. 25. neděle v mezidobí - sbírka na opravy
10.30 hodin - za biřmovance - udělování svátosti biřmování

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den: je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání v ten den a modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1.11 do 8.11: je možno získat, posplnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze takto na hřbitově získat odpustky pro duše v očistci pouze částečné.

Je třeba ovšem mít úmysl tyto odpustky pro duše v očistci získat.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.