Pořad bohoslužeb ve farnosti Tichá

od 20. 1. 2019 do 27. 1. 2019

 

NEDĚLE 20. 1. 2. neděle v mezidobí
10.30 hodin
   
PONDĚLÍ 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
   
ÚTERÝ 22. 1.  
   
STŘEDA 23. 1.  
   
ČTVRTEK 24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
18.00 hodin - za rodinu Špačkovou a Šustalovou
   
PÁTEK 25. 1. Obrácení sv. Pavla, apoštola
   
SOBOTA 26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
20.00 hodin - setkání biřmovanců na faře
   
NEDĚLE 27. 1. 3. neděle v mezidobí
10.30 hodin - za + rodiče Žákovy

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den: je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání v ten den a modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1.11 do 8.11: je možno získat, posplnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze takto na hřbitově získat odpustky pro duše v očistci pouze částečné.

Je třeba ovšem mít úmysl tyto odpustky pro duše v očistci získat.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.