Pořad bohoslužeb ve farnosti Tichá

od 5. 7. 2020 do 12. 7. 2020

 

NEDĚLE 5. 7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa
hlavních patronů Moravy a patronů Evropy
10.30 hodin - za Annu Kalabusovou, Marii a Ladislava Vaňkovy a živou rodinu
   
PONDĚLÍ 6. 7.  
   
ÚTERÝ 7. 7.  
   
STŘEDA 8. 7.  
   
ČTVRTEK 9. 7.  
18.00 hodin - volný úmysl
   
PÁTEK 10. 7.  
   
SOBOTA 11. 7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
   
NEDĚLE 12. 7. 15. neděle v mezidobí
10.30 hodin - na poděkování za dar života, zdraví a Boží ochranu s prosbou
o Boží požehnání do dalších let

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den: je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání v ten den a modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1.11 do 8.11: je možno získat, posplnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze takto na hřbitově získat odpustky pro duše v očistci pouze částečné.

Je třeba ovšem mít úmysl tyto odpustky pro duše v očistci získat.