Pořad bohoslužeb ve farnosti Tichá

od 12. 5. 2019 do 19. 5. 2019

 

NEDĚLE 12. 5. 4. neděle velikonoční - Dobrého Pastýře
10.30 hodin - za rodinu Mičulkovou, Vojtkovou a Jurkovou
   
PONDĚLÍ 13. 5. Památka Panny Marie Fatimské
   
ÚTERÝ 14. 5. Svátek sv. Metoděje, apoštola
   
STŘEDA 15. 5.  
   
ČTVRTEK 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
16.30 hodin - první sv. zpověď prvokomunikantů
18.00 hodin - za živé a + ctitele sv. Jana Nepomuckého
   
PÁTEK 17. 5.  
   
SOBOTA 18. 5.  
20.00 hodin - setkání biřmovanců na faře
   
NEDĚLE 19. 5. 5. neděle velikonoční - PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
10.30 hodin - za Stanislava Tobolu, rodinu Rečkovou a duše v očistci

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den: je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání v ten den a modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1.11 do 8.11: je možno získat, posplnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze takto na hřbitově získat odpustky pro duše v očistci pouze částečné.

Je třeba ovšem mít úmysl tyto odpustky pro duše v očistci získat.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.