Pořad bohoslužeb ve farnosti Tichá

od 14. 7. 2019 do 21. 7. 2019

 

NEDĚLE 14. 7. 15. neděle v mezidobí
10.30 hodin - za Jiřinu Bordovskou, živou a  rodinu Bordovskou a Havlovou
   
PONDĚLÍ 15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
   
ÚTERÝ 16. 7. Svátek výročí posvěcení katedrály
   
STŘEDA 17. 7. Památka Panny Marie Karmelské
19.00 hodin - za živou a + rodinu Radovou
   
ČTVRTEK 18. 7.  
   
PÁTEK 19. 7.  
   
SOBOTA 20. 7.  
   
NEDĚLE 21. 7. 16. neděle v mezidobí - sbírka na opravy
10.30 hodin - za rodiče Šrámkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den: je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání v ten den a modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1.11 do 8.11: je možno získat, posplnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze takto na hřbitově získat odpustky pro duše v očistci pouze částečné.

Je třeba ovšem mít úmysl tyto odpustky pro duše v očistci získat.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.