Misijní činnost

Papežská misijní díla koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.

A jak jsme se do této aktivity zapojili v naši farnosti?

MISIJNÍ KLUBKO

POMOC BOHOSLOVCŮM NA MISIÍCH