ŽIVOT MISIJNÍHO KLUBKA

2020

 

4.3.2020 - Výlet za otcem Mirkem Horňákem

O jarních prázdninách se šestnáctičlenná skupina převážně děti vydala na výlet do Opavy - Jaktaře, za otcem Mirkem. Autobusem a vlakem společně všichni vyrazili hned ráno. Na faře je kromě otce Mirka čekalo bohaté pohoštění. Společně si všichni nejen popovídali, ale také zahráli hry. 

Dětem se setkání moc líbilo. 

2019

Děkujeme obci Tichá za finanční podporu, kterou jsme získali z programu na podporu činnosti zájmových spolků.

 

31.3.2019 - Misijní jarmark

Čtvrtou – radostnou - postní neděli se po mši svaté konal Misijní jarmark. Už od začátku roku děti z Misijního klubka vyráběly dekorace na velikonoční svátky a paškálky na Bílou sobotu. Celkem za své výrobky děti získaly 4.800,- korun. Tyto prostředky budou zaslány na konto Papežského misijního díla.

 

7.4.2019 - Křížová cesta dětí z Misijního klubka

Pátou postní neděli vedly křížovou cestu dětí z Misijního klubka. Prosily nejen za sebe, ale za všechny děti na celém světě, které to nemají v životě vůbec jednoduché.


26.7.2019 - Děti v domově Hortenzie

Děti z Misijního klubka, scholičky a ministranti se v pátek zúčastnily mše svaté v domově důchodců Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Po mši si pak děti se seniory zahrály stolní hry nebo jen tak popovídaly. Potom také navštívily pokoje a předaly ubytovaným klientům drobné dárky, které v klubku vyráběly.
 

22.8.2019 - Misijní klubko v Tiché slaví 10 let

A když se něco slaví, tak pořádně. Vedoucí klubka Pavlína Mičulková pro děti připravila bohatý třídenní program - přespávačku na na naší faře.

Ve čtvrtek odpoledne se děti sešly a až do sobotního dopoledne prožily spoustu zábavy. V pátek byla v kostele sloužena mše svatá za Misijní klubko, k dětem se přidali i rodiče a společně pak na farní zahradě opékali špekáčky.

 

13.10.2019 - Děti z frenštátského Misijního klubka

28. neděli v mezidobí po mši svaté předvedly děti z frenštátského Misijního klubka pásmo, které přiblížilo, proč má smysl prostřenictvím misií pomáhat.

 

18.10.2019 - Milion dětí se modlí růženec

Setkání Misijního klubka, které je v tomto školním roce v plném proudu, se tento pátek uskutečnilo později než obvykle. Děti se totiž připojily k iniciativě Milion dětí se modlí růženec a tak své setkání zakončily v kostele právě modlitbou růžence. Jeden z pilířů MISIJNÍHO MOSTU MODLITBY tak byl vytvořen i v Tiché.

 

20.10.2019 - Misijní neděle

Prožíváme mimořádný misijní měsíc říjen, který ustanovil papež František. A světový den misijí se v celé katolické církvi slaví každoročně už od roku 1926 vždy předposlední neděli v říjnu.

V naši farnosti děti z Misijního klubku v obětním průvodu děkovaly za vše, co se někomu může zdát samozřejmostí, ale ne všude na světě tomu tak je.


 1.12.2019 - 1. adventní neděle a Misijní jarmark 

Další církevní rok je u konce a tuto neděli začal nový. 1. adventní neděle, první zapálená svíce na adventním věnci. Nastal čas připravit se na příchod našeho Spasitele. 

Otec Josef posvětil při mši svaté adventní věnce a společně s dětmi zapálil první svíčku. Po mši svaté pak děti z Misijního klubka prodávaly před kostelem své výrobky. Celkem se podařilo pro misijní dílo získat 6.011,- korun.

 

13.12.2019 - Mikulášské Misijní klubko

V pátek 13. prosince jsme měli Mikulášské klubko. V tomto klubku jsme nic nevyráběli, ale hráli jsme hru, kterou jsme si vyrobili v Minischole. Místo dárků jsme každý přinesli nejméně 30 korun, celkem se vybralo 850 Kč. Tato částka pomůže prostřednictvím Papežských misijních děl v rámci programu Jeden dárek navíc jednomu dítěti z Jižního Súdánu. 

Magda

 

22.12.2019 - Prodejní stánek Misijního klubka

Již tradičně děti z klubka prodávají své výrobky na Živém Betlému, který ve spolupráci s Komisí pro kulturu a historii při OÚ Tichá připravuje MO KDU-ČSL. Výtěžek z prodeje, celkem 2.675,- korun, byl poslán na konto Papežských misijních děl. 

Děkujeme obci Tichá za finanční příspěvek z programu na podporu činnosti zájmových spolků.

2018

Děkujeme obci Tichá za finanční podporu ve výši 5.000,- Kč, kterou jsme získali z programu na podporu činnosti zájmových spolků.

 

11.3.2018 - Misijní jarmark

Čtvrtá neděle postní - radostná neděle. Po mši svaté se uskutečnil Misijní jarmark, na kterém děti nabízely své velice pěkné výrobky. Děkujeme všem za podporu, celkem výtěžek činil 4.000,- korun.

18.3.2018 - Křížová cesta dětí z Misijního klubka

Pátou postní neděli vedly křížovou cestu před mší svatou děti z Misijního klubka. Za zvuku kytary a zpěvu doprovodily Pána na jeho těžké cestě a prosily o sílu k řešení svých starostí a problémů.

26.5.2018 - Prodejní stánek Misijního klubka

Před obecním úřadem v Tiché se v rámci akce Kácení máje představily také děti z Misijního klubka se svými výrobky, které nabízely k prodeji. Počasí, jak malované celé akci přálo, velký úspěch u návštěvníků stánku mělo kolo štěstí.

Perníčky, které zbyly se pak v neděli po mši svaté prodaly v Marovně. Celkový výtěžek 3.920,- korun byl zaslán na konto PMD.

21.10.2018 - Misijní neděle

Společně se všemi farnostmi a diecézemi na celém světě jsme oslavili Misijní neděli. Děti z Misijního klubka v obětním průvodu přinášely dary a prosily za misijní dílo. Celkem se ve sbírce vybralo přes 12.000,- korun a celá částka byla zaslána na konto PMD.

16.12.2018 - Misijní jarmark

Třetí adventní neděli se po mši svaté konal Misijní jarmart. Celkový výtěžek činil 5.088,- korun. Děkujeme.

22.12.2018 - Prodejní stánek Misijního klubka

Již se stalo tradicí, že děti z Misijního klubka prodávají své výrobky také v předvánočním čase u obecního úřadu. Stánek je součastí Živého betléma, který pořádá MO KDU-ČSL ve spolupráci s komisi pro kulturu a historii. 

2017

Také letos jsme uspěli v programu na podporu činnosti zájmových spolků a získali od obce finanční podporu ve výši 5.000,- Kč. 

26. 3. 2017 - Velikonoční Misijní jarmark

Čtvrtou neděli postní se po mši svaté konal tradiční velikonoční jarmark. Děti z Misijního klubka prodávaly své výrobky, především paškálky. Celkový výtěžek činil bezmála 3.000,- Kč. Všem děkujeme za finanční příspěvky.

3. 6. 2017 - Výlet do Myslikovských lurd

Od září 2017 se scházíme na faře.

22. 10. 2017 - Misijní neděle

10. 12. 2017 - Misijní jarmark

Po mši svaté si všichni mohli nakoupit výrobky, které děti v klubku vyrobily. Výtěžek, který činí 7.735,- Kč, poputuje prostřednictvím PMD (Papežská misijní díla) na pomoc potřebným. Děkujeme.

17. 12. 2017 - Prodejní stánek Misijního klubka na Živém Betlému

2016

Na všech letošních schůzkách jsme se opět činili a vytvářili výrobky, které jsme pak prodávali. 

Stejně jako loni jsme uspěli v programu na podporu činnosti zájmových spolků a získali od obce finanční podporu ve výši 5.000,- Kč. Tu jsme použili především na nákup výtvarných potřeb a pomůcek pro rukodělné tvoření.

 

Přehled aktivit, které jsme v tomto roce uskutečnili:

 

6. 3. 2016 Křížová cesta

13. 3. 2016 - Velikonoční Misijní jarmark

28. 5. 2016 Misijní koláč - prodejní stánek na Kácení máje  

28. 9. 2016 Pouť na Hostýn

23. 10. 2016 Misijní neděle

11. 12. 2016 Misijní jarmark

18. 12. 2016 Prodejní stánek - Živý Betlém

 

Na konto PMD jsme letos poslali 17.567,- Kč. Děkujeme všem dárcům a pomocníkům. Bez vaší podpory a pomoci by to bylo složitější :o).

2015

I v letošním roce se scházíme podle potřeby. Mimo jiné jsme také uspěli s žádostí o finanční podporu ve výši 5.500,- Kč z vyhlášeného místního programu podpory obce Tichá na nákup výtvarných potřeb, což nám velice pomohlo.

V březnu jsme v postní době měli svoji KŘÍŽOVOU CESTU, potom jsme prodávali na letošním prvním jarmarku o Velikonocích a v květnu jsme byli úspěšní při prodeji MISIJNÍHO KOLÁČE.

Po letní prázdninové pauze se zase scházíme téměř každý pátek. Naše výrobky jsme nabízeli také v neděli 18. října na krmášovém Misijním jarmarku a výtěžek z prodeje činil 1.662,- korun. Dosud jsme tedy na konto PMD zaslali 14.028,- korun. V roce 2015 se ještě uskutečnily tyto jarmarky:

13. prosince - Vánoční Misijní jarmark v kostele

17. prosince - účast na Vánočním jarmarku v Základní škole

20. prosince - prodej v rámci akce pořádané kulturní komisí při OÚ v Tiché - Živý Betlém

Misijní klubko 121

Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí.

A heslo je: "Děti pomáhají dětem."

Papežské misijní dílo dětí - financováním přes 3500 projektů v Africe, Asii a Latinské Americe posílá z celého světa pomoc pro více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu s dětmi a další.

 

Oficiální hymna Papežského misijního díla dětí (PMDD) - česká verze:

Více informací u Mičulkových (Tichá 62).