ŽIVOT MISIJNÍHO KLUBKA

2018

Děkujeme obci Tichá za finanční podporu ve výši 5.000,- Kč, kterou jsme získali z programu na podporu činnosti zájmových spolků.

 

11.3.2018 - Misijní jarmark

Čtvrtá neděle postní - radostná neděle. Po mši svaté se uskutečnil Misijní jarmark, na kterém děti nabízely své velice pěkné výrobky. Děkujeme všem za podporu, celkem výtěžek činil 4.000,- korun.

18.3.2018 - Křížová cesta dětí z Misijního klubka

Pátou postní neděli vedly křížovou cestu před mší svatou děti z Misijního klubka. Za zvuku kytary a zpěvu doprovodily Pána na jeho těžké cestě a prosily o sílu k řešení svých starostí a problémů.

26.5.2018 - Prodejní stánek Misijního klubka

Před obecním úřadem v Tiché se v rámci akce Kácení máje představily také děti z Misijního klubka se svými výrobky, které nabízely k prodeji. Počasí, jak malované celé akci přálo, velký úspěch u návštěvníků stánku mělo kolo štěstí.

Perníčky, které zbyly se pak v neděli po mši svaté prodaly v Marovně. Celkový výtěžek 3.920,- korun byl zaslán na konto PMD.

21.10.2018 - Misijní neděle

Společně se všemi farnostmi a diecézemi na celém světě jsme oslavili Misijní neděli. Děti z Misijního klubka v obětním průvodu přinášely dary a prosily za misijní dílo. Celkem se ve sbírce vybralo přes 12.000,- korun a celá částka byla zaslána na konto PMD.

16.12.2018 - Misijní jarmark

Třetí adventní neděli se po mši svaté konal Misijní jarmart. Celkový výtěžek činil 5.088,- korun. Děkujeme.

22.12.2018 - Prodejní stánek Misijního klubka

Již se stalo tradicí, že děti z Misijního klubka prodávají své výrobky také v předvánočním čase u obecního úřadu. Stánek je součastí Živého betléma, který pořádá MO KDU-ČSL ve spolupráci s komisi pro kulturu a historii. 

2017

Také letos jsme uspěli v programu na podporu činnosti zájmových spolků a získali od obce finanční podporu ve výši 5.000,- Kč. 

26. 3. 2017 - Velikonoční Misijní jarmark

Čtvrtou neděli postní se po mši svaté konal tradiční velikonoční jarmark. Děti z Misijního klubka prodávaly své výrobky, především paškálky. Celkový výtěžek činil bezmála 3.000,- Kč. Všem děkujeme za finanční příspěvky.

3. 6. 2017 - Výlet do Myslikovských lurd

Od září 2017 se scházíme na faře.

22. 10. 2017 - Misijní neděle

10. 12. 2017 - Misijní jarmark

Po mši svaté si všichni mohli nakoupit výrobky, které děti v klubku vyrobily. Výtěžek, který činí 7.735,- Kč, poputuje prostřednictvím PMD (Papežská misijní díla) na pomoc potřebným. Děkujeme.

17. 12. 2017 - Prodejní stánek Misijního klubka na Živém Betlému

2016

Na všech letošních schůzkách jsme se opět činili a vytvářili výrobky, které jsme pak prodávali. 

Stejně jako loni jsme uspěli v programu na podporu činnosti zájmových spolků a získali od obce finanční podporu ve výši 5.000,- Kč. Tu jsme použili především na nákup výtvarných potřeb a pomůcek pro rukodělné tvoření.

 

Přehled aktivit, které jsme v tomto roce uskutečnili:

 

6. 3. 2016 Křížová cesta

13. 3. 2016 - Velikonoční Misijní jarmark

28. 5. 2016 Misijní koláč - prodejní stánek na Kácení máje  

28. 9. 2016 Pouť na Hostýn

23. 10. 2016 Misijní neděle

11. 12. 2016 Misijní jarmark

18. 12. 2016 Prodejní stánek - Živý Betlém

 

Na konto PMD jsme letos poslali 17.567,- Kč. Děkujeme všem dárcům a pomocníkům. Bez vaší podpory a pomoci by to bylo složitější :o).

2015

I v letošním roce se scházíme podle potřeby. Mimo jiné jsme také uspěli s žádostí o finanční podporu ve výši 5.500,- Kč z vyhlášeného místního programu podpory obce Tichá na nákup výtvarných potřeb, což nám velice pomohlo.

V březnu jsme v postní době měli svoji KŘÍŽOVOU CESTU, potom jsme prodávali na letošním prvním jarmarku o Velikonocích a v květnu jsme byli úspěšní při prodeji MISIJNÍHO KOLÁČE.

Po letní prázdninové pauze se zase scházíme téměř každý pátek. Naše výrobky jsme nabízeli také v neděli 18. října na krmášovém Misijním jarmarku a výtěžek z prodeje činil 1.662,- korun. Dosud jsme tedy na konto PMD zaslali 14.028,- korun. V roce 2015 se ještě uskutečnily tyto jarmarky:

13. prosince - Vánoční Misijní jarmark v kostele

17. prosince - účast na Vánočním jarmarku v Základní škole

20. prosince - prodej v rámci akce pořádané kulturní komisí při OÚ v Tiché - Živý Betlém

Misijní klubko 121

Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí.

A heslo je: "Děti pomáhají dětem."

Papežské misijní dílo dětí - financováním přes 3500 projektů v Africe, Asii a Latinské Americe posílá z celého světa pomoc pro více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu s dětmi a další.

 

Oficiální hymna Papežského misijního díla dětí (PMDD) - česká verze:

Více informací u Mičulkových (Tichá 62).