Misijní koláč

28.05.2016 22:44

Misijní klubko prodávalo ve svém stánku na akci Kácení máje, kterou pořádala Komise pro kulturu a historii v Tiché. Malí misionáři nabízeli své výrobky a koláče, které napekly šikovné maminky, babičky a tety, kterým patří velký dík. Celý výdělek ve výši 8.910,- korun bude zaslán na konto Papežských misijních děl a dále poputuje na pomoc potřebným.