Kontakt farnosti

Římskokatolická farnost Tichá

Tichá 228, 742 74 Tichá

P. Mgr. Petr Kříbek, administrátor exkurrendo

telefon: 734 267 686, e-mail: rkf.ticha@doo.cz

P. Josef Kaňovský, výpomocný duchovní

 

ÚŘEDNÍ HODINY 

po telefonické domluvě