POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Obnova manželských slibů

30.12.2018 15:34

Na svátek Svaté Rodiny obnovily manželské páry v naši farnosti manželský slib. 

Téměř třicet párů, mladých i dříve narozených, si před oltářem slíbilo lásku, úctu a věrnost, že spolu ponesou vše dobré i zlé a že budou pro své děti dobrým příkladem.

 

Vánoce

24.12.2018 18:03

"Dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán"!

 

Slova tohoto žalmu nás přivítala na půlnoční mši, začaly svátky narození Ježíše Krista

O hudební doprovod se postarala tichavská schola s členy sboru Nyklband. Poděkování patří také všem, kdo se podíleli na přípravě našeho kostela na tyto svátky.

Misijní klubko prodávalo

22.12.2018 18:55

Již se stalo tradicí, že děti z Misijního klubka prodávají své výrobky také v předvánočním čase u obecního úřadu. Stánek je součastí Živého betléma, který pořádá MO KDU-ČSL ve spolupráci s komisi pro kulturu a historii. 

Misijní jarmark

16.12.2018 19:27

Třetí adventní neděli se po mši svaté konal Misijní jarmart. Celkový výtěžek činil 5.088,- korun. Děkujeme.

Roráty

12.12.2018 17:06

Každou středu v době adventní byly v 6.30 hodin RORÁTY. Nejen děti přicházely na mši svatou s lucernama a letos poznávaly poutní místa, kde se zjevovala Panna Maria. 

Po mši byla společná snídaně, první středu v marovně, další dvě na faře. Nasyceni vánočkou a napojeni kakaem pak hurá spěchali školáci a studenti do školy.

Adventní koncert komorního sboru Nyklband

09.12.2018 11:30

Druhou adventní neděli nám po mši svaté zpestřil svým vystoupením komorní sbor Nyklband. Tentokrát program tvořily především skladby vážné, které se nesly v duchu letošních oslav 100 let vzniku naší republiky. 

V druhé části koncertu zazněly čtyři ryze adventní písně v úpravě (velice povedené) sbormistra Borise Nykla. Děkujeme za pěkný adventní zážitek.

https://nyklband.cz/

Mikulášská nadílka

06.12.2018 18:00

Po večerní mši svaté do našeho kostela zavítal sv. Mikuláš. Jako vždy byly přítomny jen hodné děti, a tak každé odcházelo s nadílkou, za písničku, básničku nebo modlitbu. 

1. adventní neděle

02.12.2018 14:49

Začala doba adventní. Při mši svaté pan farář posvětil adventní věnce, kterých tentokrát bylo 25.

Mše svatá za padlé tichavské občany ve velké válce

11.11.2018 15:02

Po celém světě se dnes slaví 100 let od ukončení velké války, jak byla 1. světová válka tehdy nazývána. 11. listopadu 1918 v 11 hodin dopoledne ustaly boje, Německo kapitulovalo.

Mše svatá byla sloužena za oběti první světové války a při přímluvách byly přečteny jména těch tichavských občanů, kteří v této válce položili své životy. Po mši jsme se v průvodu přesunuli k pomníku obětí války, kde zazněla hymna, byla přednesena báseň Na flanderských polích a položen věnec. Po pietním aktu za účasti vedení obce zakončil tuto vzpomínkovou akci pan farář společnou modlitbou. 

Pobožnost za zemřelé

04.11.2018 15:21

Po nedělní mši svaté proběhla pobožnost za zemřelé

V průvodu jsme se přesunuli na nový hřbitov, abychom vzpomněli na všechny zemřelé a získali plnomocné odpustky pro duše v očistci.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>