POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Mikulášská nadílka

06.12.2018 18:00

Po večerní mši svaté do našeho kostela zavítal sv. Mikuláš. Jako vždy byly přítomny jen hodné děti, a tak každé odcházelo s nadílkou, za písničku, básničku nebo modlitbu. 

1. adventní neděle

02.12.2018 14:49

Začala doba adventní. Při mši svaté pan farář posvětil adventní věnce, kterých tentokrát bylo 25.

Mše svatá za padlé tichavské občany ve velké válce

11.11.2018 15:02

Po celém světě se dnes slaví 100 let od ukončení velké války, jak byla 1. světová válka tehdy nazývána. 11. listopadu 1918 v 11 hodin dopoledne ustaly boje, Německo kapitulovalo.

Mše svatá byla sloužena za oběti první světové války a při přímluvách byly přečteny jména těch tichavských občanů, kteří v této válce položili své životy. Po mši jsme se v průvodu přesunuli k pomníku obětí války, kde zazněla hymna, byla přednesena báseň Na flanderských polích a položen věnec. Po pietním aktu za účasti vedení obce zakončil tuto vzpomínkovou akci pan farář společnou modlitbou. 

Pobožnost za zemřelé

04.11.2018 15:21

Po nedělní mši svaté proběhla pobožnost za zemřelé

V průvodu jsme se přesunuli na nový hřbitov, abychom vzpomněli na všechny zemřelé a získali plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Svatohubertská mše svatá a oslavy 100 let vzniku Československé republiky

28.10.2018 18:02

30. neděle v mezidobí se nesla v duchu oslav 100 let od založení Československého státu a také Svatohubertské mše.

Oslavy začaly už v sobotu 27. října 2018. U nového hřbitova byla za účasti vedení obce vysazena Lípa republiky a otevřena nová výstava ve výstavní síni, která mapuje 100 let v naší obci a také farnosti. Vždyť v této době jsme přišli vlivem přírodního zásahu o dřevěný kostelík, ale také se podařilo v nelehkých letech normalizace vystavět kostel nový.

V neděli jsme pak společně s místními myslivci slavili mši svatou za živé a zemřelé členy spolku Hubert. Před začátkem mše jsme zazpívali československou hymnu a pak následovala troubená mše v podání Moravskoslezských trubačů a scholy. Záběr patřil Svatováclavskému chorálu a po mši pak trubači předvedli krátké koncertní pásmo. Oslavy jsme zakončili zvěřinovými hody na Myslivecké chatě.

Misijní neděle

21.10.2018 17:59

Společně se všemi farnostmi a diecézemi na celém světě jsme oslavili Misijní neděli. Děti z Misijního klubka v obětním průvodu přinášely dary a prosily za misijní dílo. Celkem se ve sbírce vybralo přes 12.000,- korun a celá částka byla zaslána na konto PMD.

 

Nový školní rok je tady

02.09.2018 14:45

Když se květinová výzdoba v našem kostele jednou do roka zamění za školní batohy a aktovky, je to neomylné znamení, že nový školní rok je tady. 

Také letos děti v obětním průvodu prosily o požehnání a ochranu na nastávajících deset měsíců.

Dožínky

19.08.2018 21:13

V neděli jsme při mši svaté poděkovali za úrodu, popřáli panu faráři ke kulatým narozeninám a poté vše řádně oslavili na farní zahradě. Zpestřením bylo vystoupení výborné křesťanské rodinné lichnovské pop-rockové kapely Tobje.

Velké poděkování patří všem, kdo se na tomto dni podíleli a vše potřebné připravili: beránek byl vynikající, po zelňačce se jen zaprášilo, řízky někteří ani nespatřili, buchty, koláče a slané pečivo taky nezbylo a ti, co přesto ještě měli hlad, nepohrdli špekáčky.

 

Schola popřála otci Petrovi písní (nápěv: Šly zrána ke hrobu)

1.Dnes tady stojíme a chceme poděkovat,

že máme faráře, co bude opravovat.

Fara je rozbitá, v zimě Vám bude zima,

tak ať Vás zahřeje výborná sklenka vína.

2. Přišel jste před rokem a neměl vybavení.

A brzy došlo Vám, že ani peněz není.

Úvěr jste zařídil, přiložil ruku k dílu,

albu si ušpinil, pomalu ztrácel víru.

3. Farníci tichavští, ti Vám ji posílili.

Ve čtvrtek v kostele se za Vás pomodlili.

Na chladném mramoru klečeli čtvrt hodiny,

tichou adorací víru mu upevnili.

4. Pro práci na faře hodí se rukavice,

ústenka s gumičkou ochrání vaše plíce.

Nářadí schovejte do pásku pracovního,

z faráře udělá fešáka rajcovního.

5. V montérkách celý den makáte do setmění.

A potom s radostí dáváte rozhřešení.

Najednou odbijí devátá na kostele,

žehnáte farnosti a jdete do postele.

6. Po denní lopotě nastává odpočinek,

ať sílu dodá Vám, dlouhý a klidný spánek.

A ráno nanovo, přiložte ruce k dílu,

s úsměvem na tváři, ať Vám Bůh dodá sílu.

Pouť na Turzovku

19.07.2018 18:52

Ve čtvrtek po ranní mši svaté ve Frenštátě jsme společně s frenštátskými farníky vyrazili autobusem na poutní zájezd na Turzovku. Toto slovenské poutní místo se nachází nedaleko Turzovky u vrchu zvaného Živčáková. I když počasí nevypadalo růžově, přesto nás vzalo na milost a nezmokli jsme.

Dopoledne jsme se účastnili mše svaté. Po prohlídce kostela Panny Marie Matky Církve a individuálním obědu a občerstvení v autobuse jsme se přesunuli do původní 700 metrů vzdálené kapličky, kde jsme se pomodlili křížovou cestu. Na zpáteční cestě si poutníci nabírali vodu z pramenů.

Děkujeme za bezpečnou přepravu tam i zpět Pavlu Špačkovi.

 

Setkání s otcem biskupem na Prašivé

02.07.2018 22:09

Tradice je tradice, a tak i letos jsme se vydali na setkání s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem do Vyšních Lhot a pak na horu Prašivá. Přidali jsme se k téměř 1.500 dětem, které se tohoto diecézního setkání zúčastnily. 

Po mši svaté byly pro děti připraveny stanoviště v duchu hlavního tématu - stavění mostů mezi lidmi. 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>