POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Bruslení na Tůňce

27.01.2019 14:45

Sobotní odpoledne pan farář zavelel, a šlo se bruslit na Tůňku

Jelikož se jedná o kluziště přírodní, potřebujeme, aby bylo počasí příznivě nakloněno. To v posledních dnech je, a tak byla ledová plocha připravená. 

Kdo měl brusle přišel, kdo měl hokejku hrál, co mu síly stačily. Důležité je, že jsme se dobře bavili a společně strávili příjemné sportovně laděné odpoledne.

Žehnání tříkrálovým koledníkům

06.01.2019 14:05

Na Slavnost Zjevení Páně po mši svaté požehnal pan farář tříkrálovým koledníkům

Celkem se po naší obci rozešlo čtrnáct skupinek, to je dvaačtyřicet koledníků, kteří klepali na vaše dveře, zazpívali koledu a prosili o příspěvek na charitu. Letos se v Tiché vykoledovalo 58.854 Kč, což je o téměř 4.200 Kč více než v loňském roce.

Z celkového výtěžku se 65 % vrací Charitě, která koledování v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. 

Letošní výtěžek Charita Frenštát využije na podporu a rozvoj paliativní péče.

Zimní radovánky

05.01.2019 17:23

První setkání scholičky a ministrantů v novém roce se ani tak nekonalo na faře, jako na farní zahradě. 

Konečně napadl sníh a to v dostatečném množství a kvalitě a přímo volal - hrejte si. Děti se pustily do stavby velice zdařilého sněhuláka a taky si postavily iglů. 

Obnova manželských slibů

30.12.2018 15:34

Na svátek Svaté Rodiny obnovily manželské páry v naši farnosti manželský slib. 

Téměř třicet párů, mladých i dříve narozených, si před oltářem slíbilo lásku, úctu a věrnost, že spolu ponesou vše dobré i zlé a že budou pro své děti dobrým příkladem.

 

Vánoce

24.12.2018 18:03

"Dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán"!

 

Slova tohoto žalmu nás přivítala na půlnoční mši, začaly svátky narození Ježíše Krista

O hudební doprovod se postarala tichavská schola s členy sboru Nyklband. Poděkování patří také všem, kdo se podíleli na přípravě našeho kostela na tyto svátky.

Misijní klubko prodávalo

22.12.2018 18:55

Již se stalo tradicí, že děti z Misijního klubka prodávají své výrobky také v předvánočním čase u obecního úřadu. Stánek je součastí Živého betléma, který pořádá MO KDU-ČSL ve spolupráci s komisi pro kulturu a historii. 

Misijní jarmark

16.12.2018 19:27

Třetí adventní neděli se po mši svaté konal Misijní jarmart. Celkový výtěžek činil 5.088,- korun. Děkujeme.

Roráty

12.12.2018 17:06

Každou středu v době adventní byly v 6.30 hodin RORÁTY. Nejen děti přicházely na mši svatou s lucernama a letos poznávaly poutní místa, kde se zjevovala Panna Maria. 

Po mši byla společná snídaně, první středu v marovně, další dvě na faře. Nasyceni vánočkou a napojeni kakaem pak hurá spěchali školáci a studenti do školy.

Adventní koncert komorního sboru Nyklband

09.12.2018 11:30

Druhou adventní neděli nám po mši svaté zpestřil svým vystoupením komorní sbor Nyklband. Tentokrát program tvořily především skladby vážné, které se nesly v duchu letošních oslav 100 let vzniku naší republiky. 

V druhé části koncertu zazněly čtyři ryze adventní písně v úpravě (velice povedené) sbormistra Borise Nykla. Děkujeme za pěkný adventní zážitek.

https://nyklband.cz/

Mikulášská nadílka

06.12.2018 18:00

Po večerní mši svaté do našeho kostela zavítal sv. Mikuláš. Jako vždy byly přítomny jen hodné děti, a tak každé odcházelo s nadílkou, za písničku, básničku nebo modlitbu. 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>