POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Prodejní stánek Misijního klubka - Živý Betlém

22.12.2019 21:59

Již tradičně děti z klubka prodávají své výrobky na Živém Betlému, který ve spolupráci s Komisí pro kulturu a historii při OÚ Tichá připravuje MO KDU-ČSL. Výtěžek z prodeje, celkem 2.675,- korun, byl poslán na konto Papežských misijních děl. 

Děkujeme obci Tichá za finanční příspěvek z programu na podporu činnosti zájmových spolků.

Mikulášské Misijní klubko

13.12.2019 15:09

V pátek 13. prosince jsme měli Mikulášské klubko. V tomto klubku jsme nic nevyráběli, ale hráli jsme hru, kterou jsme si vyrobili v Minischole. Místo dárků jsme každý přinesli nejméně 30 korun, celkem se vybralo 850 Kč. Tato částka pomůže prostřednictvím Papežských misijních děl v rámci programu Jeden dárek navíc jednomu dítěti z Jižního Súdánu. 

Magda 

Roráty

11.12.2019 14:50

V adventní době každou středu se scházíme v půl sedmé ráno na rorátech. Je to skvělá příležitost jak se vnitřně připravit na nadcházející svátky. Děti přicházejí do setmělého kostela s lucerničkami a těší se na společnou snídani, která je vždy připravená v Marovně. Letošním tématem na rorátech je desatero.

Mikulášská nadílka

05.12.2019 20:55

Patron našeho kostela, svatý Mikuláš, má svátek a tak jsme ho společně tento čtvrtek v podvečer oslavili. 

Kostelní lavice zaplnily především děti a po mši svaté nás Mikuláš i se svými andělskými pomocníky navštívil a přinesl spoustu dárků pro všechny hodné děti. Za básničku, písničku nebo vtip následovala odměna. A když se nechtělo dětem, zaskočili i rodiče. Zajímavé vystoupení si připravily děti z Misijního klubka a na závěr si pak společně zazpívali ti, co neměli kuráž na samostatné vystoupení.

Děkujeme Mikuláši a příští rok se těšíme nashledanou.

1. adventní neděle a Misijní jarmark

01.12.2019 20:32

Další církevní rok je u konce a tuto neděli začal nový. 1. adventní neděle, první zapálená svíce na adventním věnci. Nastal čas připravit se na příchod našeho Spasitele. 

Otec Josef posvětil při mši svaté adventní věnce a společně s dětmi zapálil první svíčku. Po mši svaté pak děti z Misijního klubka prodávaly před kostelem své výrobky. Celkem se podařilo pro misijní dílo získat 6.011,- korun. 

Pobožnost za zemřelé

02.11.2019 17:20

Vzpomínku na všechny věrné zemřelé jsme uctili na sobotní mši svaté. Po litaniích za zemřelé jsme si připomněli jména těch, kteří nás uplynulý rok v naší farnosti opustili. Pobožnost pak pokračovala na hřbitově.

 

"Odpočinutí věčné, dej zemřelým, Pane, 

a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočinou v pokoji. Amen"

Svatohubertská mše svatá

27.10.2019 19:08

Svatohubertská mše svatá v podání Moravskoslezských trubačů a tichavské scholy se rozezněla tuto neděli našim kostelem a byla obětována za živé a zemřelé členy mysliveckého spolku Hubert v Tiché. Jde v pořadí již o druhou hubertskou mši, snad jsme tedy svědky vzniku nové tradice.

Po mši svaté byly na myslivecké chatě připraveny zvěřinové hody.

Misijní neděle

20.10.2019 18:36

Prožíváme mimořádný misijní měsíc říjen, který ustanovil papež František. A světový den misijí se v celé katolické církvi slaví každoročně už od roku 1926 vždy předposlední neděli v říjnu.

V naši farnosti děti z Misijního klubku v obětním průvodu děkovaly za vše, co se někomu může zdát samozřejmostí, ale ne všude na světě tomu tak je.

Milion dětí se modlí růženec

18.10.2019 18:34

Setkání Misijního klubka, které je v tomto školním roce v plném proudu, se tento pátek uskutečnilo později než obvykle. Děti se totiž připojily k iniciativě Milion dětí se modlí růženec a tak své setkání zakončily v kostele právě modlitbou růžence. Jeden z pilířů MISIJNÍHO MOSTU MODLITBY tak byl vytvořen i v Tiché.

Děti z frenštátského Misijního klubka

13.10.2019 18:35

28. neděli v mezidobí po mši svaté předvedly děti z frenštátského Misijního klubka pásmo, které přiblížilo, proč má smysl prostřednictvím misií pomáhat.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>