POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Hasičská mše svatá

05.05.2019 15:41

Slavnostním průvodem od hasičské zbojnice, za doprovodu hudby, přišli tichavští hasiči všech věkových kategorií tuto neděli na mši svatou, aby oslavili svátek sv. Floriána, svého patrona.

Slavnost zmrtvýchvstání Páně

21.04.2019 14:52

"Aleluja, živ buď nad smrtí slavný vítěz,

jenž z hrobu svého právě vstal ..."

 

Slavnou mší svatou a svěcením velikonočních pokrmů jsme oslavili vzkříšeného Krista. 

Bílá sobota

20.04.2019 14:39

Postní doba je u konce. V podvečer jsme se sešli u kostela, kde pan farář posvětil velikonoční oheň. S rozsvíceným paškálem jsme se pak v průvodu vypravili do ztemnělého kostela. Po bohoslužbě slova zaznělo slavné Aleluja - začala doba velikonoční. 

Křížová cesta dětí z Misijního klubka

07.04.2019 14:33

Pátou postní neděli vedly křížovou cestu děti z Misijního klubka

Prosily nejen za sebe, ale za všechny děti na celém světě, které to nemají v životě vůbec jednoduché.

Misijní jarmark

31.03.2019 20:03

Čtvrtou – radostnou - postní neděli se po mši svaté konal Misijní jarmark. Už od začátku roku děti z Misijního klubka vyráběly dekorace na velikonoční svátky a paškálky na Bílou sobotu. Celkem za své výrobky děti získaly 4.800,- korun. Tyto prostředky budou zaslány na konto Papežského misijního díla.

Prvokomunikanti

24.03.2019 20:02

Letos k prvnímu svatému přijimání přistoupí čtyři děti.

Postní doba

10.03.2019 20:00

Popeleční středou začala postní doba. Před každou mší svatou se modlíme křížovou cestu, a také letos ji každou neděli vede jiná skupina. 

První postní neděle připadla schole, dále pokračovali ministranti, biřmovanci, senioři, pátou postní neděli děti z Misijního klubka. Poslední postní neděli patřila křížová cesta rodinám.

Bruslení na Tůňce

27.01.2019 14:45

Sobotní odpoledne pan farář zavelel, a šlo se bruslit na Tůňku

Jelikož se jedná o kluziště přírodní, potřebujeme, aby bylo počasí příznivě nakloněno. To v posledních dnech je, a tak byla ledová plocha připravená. 

Kdo měl brusle přišel, kdo měl hokejku hrál, co mu síly stačily. Důležité je, že jsme se dobře bavili a společně strávili příjemné sportovně laděné odpoledne.

Žehnání tříkrálovým koledníkům

06.01.2019 14:05

Na Slavnost Zjevení Páně po mši svaté požehnal pan farář tříkrálovým koledníkům

Celkem se po naší obci rozešlo čtrnáct skupinek, to je dvaačtyřicet koledníků, kteří klepali na vaše dveře, zazpívali koledu a prosili o příspěvek na charitu. Letos se v Tiché vykoledovalo 58.854 Kč, což je o téměř 4.200 Kč více než v loňském roce.

Z celkového výtěžku se 65 % vrací Charitě, která koledování v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. 

Letošní výtěžek Charita Frenštát využije na podporu a rozvoj paliativní péče.

Zimní radovánky

05.01.2019 17:23

První setkání scholičky a ministrantů v novém roce se ani tak nekonalo na faře, jako na farní zahradě. 

Konečně napadl sníh a to v dostatečném množství a kvalitě a přímo volal - hrejte si. Děti se pustily do stavby velice zdařilého sněhuláka a taky si postavily iglů. 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>