Biografie

Nahlédněte do životů lidí, kteří se zasloužili o nynější podobu našeho kostela sv. Mikuláše v Tiché.

Lubomír ŠLAPETA - architekt kostela sv. Mikuláše v Tiché

Antonín KLOUDA - autor mozaiky sv. Mikuláše