bohoslovec Loyd Banda - podporován v roce 2012

bohoslovec Loyd Banda - podporován v roce 2012