Loyd Banda

23.03.2012 17:57

V koordinaci s mezinárodním sekretariátem SPA v Římě bylo potřeba, aby se naše pomoc v Zambii od letošního roku (2012) nasměrovala na seminář sv. Augustina, kterému se nedostává finančních prostředků. Proto námi zaslané peníze budou stále použity na formaci bohoslovců v Zambii, ale na místo semináře sv. Dominika v již zmíněném semináři sv. Augustina (oba semináře vzájemně spolupracují).

 

P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD nám zaslal fotografii bohoslovce, kterého jsme našim finančním darem v roce 2012 podpořili.

Jmenuje se Loyd Banda, pochází z diecéze Chipata a od srpna 2011 studuje v semináři St. Augustine’s Major Seminary Mpima

Jsme rádi, že jsme mohli svou podporu prostřednictvím PMD nasměrovat k aktuálním potřebám!