Matthews Tembo

23.03.2009 18:01

Podat pomocnou ruku jsme se rozhodli i my a od roku 2009 začalo podporovat několik lidiček z naší farnosti i okolí (konkrétněji 16 rodin a jednotlivců ve věku 27 – 90 let) jednoho bohoslovce, který studuje v semináři v Zambii. Roční podpora činí 25 tisíc korun, což je dost, ale právě proto jsme se dali dohromady a podělili se, a dobré dílo se zdařilo. Jméno prvního námi podpořeného bohoslovce je Matthews Tembo.

 

Text dopisu, ktetý nám Matthews zaslal:

Matthews Tembo z arcidiecéze Lusaka

2010/2011 – druhý ročník studia teologie

Jmenuji se Matthews Tembo, jsem ze Zambie a je mi 22 let. Jsem druhým dítětem rodiny pěti sourozenců: tří kluků a dvou děvčat. Žiju s rodiči v Lusace – Zambie.

Středoškolské vzdělání jsem ukončil v roce 2005, a v následujícím roce jsem vstoupil do semináře arcidiecéze v Lusace. Prožil jsem rok duchovní formace v semináři sv. Augustina. Studoval jsem tam filosofii a náboženství. Tam jsem získal diplom z teologie. V srpnu 2010 jsem postoupil do semináře sv. Dominika, kde studuji teologii. Jedná se o pětileté studium zahrnující rok pastorace, během kterého jsou studenti posíláni do svých diecézí, aby získali pastorační zkušenosti.

Děkuji vám, našim dobrodincům, že nám umožňujete pokračovat v kněžském studiu. Výraznou mírou přispíváte k růstu církve v Zambii. Bůh žehnej vám i vašim rodinám ve všem, co děláte.

Matthews Tembo