POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Farní dožínky

28.08.2016 22:47

Rok se s rokem sešel a opět je tu čas poděkovat za úrodu. Po mši svaté jsme byli pozváni na farní zahradu, kde lákala vůně pečeného beránka. O jídlo, jako vždy, nebyla nouze, letos se nabídka rozrostla i o zelňačku - děkujeme paní Kociánová.

 

"Žehnej poli, žehnej sadu, 

louce, lesu, vinohradu,

aby, sycen z darů tvých,

k tobě tvůj lid mysl zdvih.

Bože, vyslyš naše hlasy,

úrodné nám sešli časy,

chléb náš vezdejší nám dej,

v každé práci pomáhej."

 

 

Pouť na Hostýn

17.08.2016 16:24

"Nastokrát buď pozdravena, ó Matičko Hostýnská,

natisíckrát velebena, Královno archandělská.

Ty jsi naše milá Matka,

Tys naše naděje všecka,

neb Ty jsi ten Jese kořen,

Maria, Krásná Ester."

Pouť na Turzovku

18.07.2016 16:21

Poutní místo v severozápadním cípu Slovenska, uprostřed horské krajiny nedaleko moravských hranic.

Prašivá 2016 - diecézní setkání dětí

01.07.2016 16:19

Již tradičně je začátek prázdnin spojen s poutí dětí na Prašivou. Letos se připojily také děti z naší farnosti. Toto diecézní setkání má vždy nějaké téma, tentokrát neslo název „Sestra Země volá ke mně“ a bylo zaměřeno na péči o náš společný domov, naši Zemi. Po mši svaté, kterou celebroval biskup František Václav Lobkowicz v areálu Kamenité u Vyšších Lhot, čekal děti výstup lesní cestou na horu Prašivá, kde je kostelík sv. Antonína Paduánského. Zde byl na celkem 25-ti stanovištích připraven pro děti bohatý program, který jim pomohl nahlédnout na Boží stvoření tak, jak je ve své encyklice popsal papež František. Pouť byla zakončena závěrečným požehnáním.

Vítáme prááázdniny

30.06.2016 16:16

Konečně je to tady, poslední den školy a od zítřka už jsou prázdniny. Na mši svaté jsme prosili, aby se nám ty dva měsíce podařilo prožít co nejlépe a hlavně, aby tak rychle neutíkaly. Na farní zahradě pak byly připraveny hry a opečené špekáčky taky přišly k chuti.

Předprázdninový výlet ministrantů a scholičky 2016

18.06.2016 16:12

Setkání plné her a dobrodružství. V sobotu se na parkovišti pod kostelem sešlo plno nadšených poutníčků, kterým se výlet po okolí, zakončený přespáním ve stanech, velice líbil.

Boží Tělo

29.05.2016 22:45

Slavnostní mše svatá se konala v neděli a byla spojena s eucharistickým průvodem kolem kostela. 

Misijní koláč

28.05.2016 22:44

Misijní klubko prodávalo ve svém stánku na akci Kácení máje, kterou pořádala Komise pro kulturu a historii v Tiché. Malí misionáři nabízeli své výrobky a koláče, které napekly šikovné maminky, babičky a tety, kterým patří velký dík. Celý výdělek ve výši 8.910,- korun bude zaslán na konto Papežských misijních děl a dále poputuje na pomoc potřebným.

První svaté přijímání

22.05.2016 22:43

Letošní rok přistoupilo osm dětí, čtyři kluci a čtyři dívky. Mši svatou hudebně doprovodila křesťanská pop-rocková kapela Tobje se scholou.

Svatodušní vaječina 2016

15.05.2016 22:40

Po mši svaté na Slavnost seslání Ducha svatého se na farní zahradě smažila vaječina. Za velké účasti místních farníků bylo zkonzumováno 250 vajec, ti hladovější si mohli ještě před smažením opéct špekáčky. Maminky, babičky a tety napekly koláče, buchty a preclíky. Děti si krátily čas malováním na kelímky, v chladnějším počasí přišla vhod i trampolína a míčové hry. Pohodovou atmosféru podtrhl zpěv při harmonice.

 

<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>