POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Zahájení nového školního roku

03.09.2017 15:27

Prázdniny skončily a první školní den už klepe na vrátka. 

Tuto neděli děti v obětním průvodu děkovaly za uplynulé prázdniny a prosily o požehnání do nového školního roku. Na závěr mše svaté otec Petr požehnal nejen dětem, ale i aktovky a popřál, aby se vědomosti z učebnic snadno přemístily do hlaviček.

Více ve fotogalerii farnosti.

Nový pan farář

13.08.2017 21:16

Tuto neděli jsme přivítali nového pana faráře Mgr. Petra Kříbka, který povede naši a frenštátskou farnost.

Farní dožínky a loučení s o. Mirkem

30.07.2017 18:32

Už měsíc víme, že bude mít naši farnost na starost nový pan farář. A tak jsme se tuto neděli loučili s o. Mirkem. Schola zazpívala píseň, ve které bylo pravdivě popsáno, co všechno pro nás udělal. A pak už přišla řada na dárky, především ranec buchet na cestu a další "pomůcky" na hladký přechod do nového působiště.

Hned po mši jsme se sešli na farní zahradě, kde bylo nachystána spousta jídla a pití, prostě farní dožínky, jak je známe. Šikovné ruce napekly, uvařily a nachystaly spoustu sladkých i slaných dobrot. Prožili jsme příjemné odpoledne.

Zakončení školního roku 2016/2017

02.07.2017 17:11

Třináctou neděli v mezidobí jsme děkovali za uplynulý školní rok. 

V obětním průvodu děti zavzpomínaly, co v uplynulém roce ve farnosti prožily: začátek v roce milosrdentsví s Matkou Terezou, společenství při oslavě dožínek a smažení vaječiny, prostřednictvím Misijního klubka pomoc potřebným v misiích, Mikulášskou nadílku, Tříkrálovou sbírku, motivační výlety do KFC, trampolínu na farní zahradě, kavárnu v marovně.

Děkovaly také za všechny, kdo se o kostel starají (varhanice, kostelníky, květinářky, pomocníky při úklidu) a také za společné prožívání církevního roku, za křty, svatby, za 1. svaté přijímání, za rozloučení se zemřelými, za každou mši svatou. 

Setkání s otcem biskupem na Prašivé

01.07.2017 16:31

První prázdninový den se již tradičně děti z naši a frenštátské farnosti vydaly na Prašivou, kde se konalo každoroční diecézní setkání dětí s biskupem. Po příjezdu byli kluci osloveni neznámou paní: 

"Kluci, jste ministranti?"

"Jo."

"A odkud jste přijeli?"

"Z Tiché."

"Kde to je? To neznám?"

"No u Frenštátu."

"Aha. A chtěli byste ministrovat dnes?

"Tak jo."

A tak šli :o).

Setkání začalo mší svatou v areálu Kamenité a po té poutníci vystoupali na horu Prašivou, kde na ně již čekalo 27 stanovišť v duchu letošního tématu - Jak se staví sen papeže Františka.

Všichni se tedy měli možnost například seznámit s prací vojenského kaplana, poslechnout si pohádku od babičky, seznámit se s přistěhovaleckou rodinou z Iráku, vyzkoušet si práci reportéra TV NOE nebo zasednout a debatovat v improvizovaném obecním zastupitelstvu s paní starostkou z Vyšních Lhot.

Odpoledne bylo zakončeno požehnáním.

Fotogalerii z celé akce si můžete prohlédnout ZDE. Několik fotografií, které pořídil Marek Minář, najdete také ve fotogalerii farnosti.

Boží Tělo

18.06.2017 20:36

Tuto neděli jsme slavili Slavnost Těla a Krve Páně. 

Po mši svaté se za příjemného počasí uskutečnil průvod kolem kostela a zastavení u kapličky a zvoničky s krátkou pobožností

1. svaté přijímání

11.06.2017 20:35

Letos na Slavnost Nejsvětější Trojice k prvnímu svatému přijímání přistoupilo pět dětí, z toho čtyři z Tiché.

Svatodušní vaječina

04.06.2017 22:21

Doba velikonoční je u konce. 

Slavnost Seslání Ducha Svatého jsme oslavili při mši svaté (duchovně) a po té na farní zahradě si přišlo na své i tělo. Vajíček bylo dostatek, šikovné ruce přichystaly vše potřebné a tak nic nebránilo smažení vaječiny. 

Pan farář pamatoval i na ty, co tento pokrm zrovna nemusí a tak byly připraveny i špekáčky. Vhod přišly také vychlazené tekutiny a napečené buchty a preclíky.  

Výlet Misijního klubka do Myslíkovských Lurd

03.06.2017 22:21

Děti z Misijního klubka z Tiché a Frenštátu v doprovodu některých rodičů se v sobotu vypravily do Myslikovských Lurd. 

Autobusem (někteří i autem) se dopravili na Myslík a pak už pěkně pěšky. Počasí bylo víc než příznivé. Cestou děti plnily úkoly, poznávaly krajinu a trhaly kytku pro Pannu Marii. Za odměnu a pro povzbuzení dostaly balónek s logem PMD.

Koncert - Nyklband

21.05.2017 22:19

Tradiční jarní koncert v našem kostele sv. Mikuláše se po mši svaté konal šestou velikonoční neděli.

Komorní sbor Nyklband pod vedením Borise Nykla, představil své novinky z duchovního repertoáru, nové lidové skladby a také to nejlepší z minulých koncertů. Děkujeme za příjemné zpestření této neděle.

<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>