POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Předprázdninový výlet ministrantů a scholičky 2016

18.06.2016 16:12

Setkání plné her a dobrodružství. V sobotu se na parkovišti pod kostelem sešlo plno nadšených poutníčků, kterým se výlet po okolí, zakončený přespáním ve stanech, velice líbil.

Boží Tělo

29.05.2016 22:45

Slavnostní mše svatá se konala v neděli a byla spojena s eucharistickým průvodem kolem kostela. 

Misijní koláč

28.05.2016 22:44

Misijní klubko prodávalo ve svém stánku na akci Kácení máje, kterou pořádala Komise pro kulturu a historii v Tiché. Malí misionáři nabízeli své výrobky a koláče, které napekly šikovné maminky, babičky a tety, kterým patří velký dík. Celý výdělek ve výši 8.910,- korun bude zaslán na konto Papežských misijních děl a dále poputuje na pomoc potřebným.

První svaté přijímání

22.05.2016 22:43

Letošní rok přistoupilo osm dětí, čtyři kluci a čtyři dívky. Mši svatou hudebně doprovodila křesťanská pop-rocková kapela Tobje se scholou.

Svatodušní vaječina 2016

15.05.2016 22:40

Po mši svaté na Slavnost seslání Ducha svatého se na farní zahradě smažila vaječina. Za velké účasti místních farníků bylo zkonzumováno 250 vajec, ti hladovější si mohli ještě před smažením opéct špekáčky. Maminky, babičky a tety napekly koláče, buchty a preclíky. Děti si krátily čas malováním na kelímky, v chladnějším počasí přišla vhod i trampolína a míčové hry. Pohodovou atmosféru podtrhl zpěv při harmonice.

 

Mše svatá ke cti svatého Floriána, patrona hasičů

08.05.2016 22:38

Stalo se již tradicí, že začátkem května je sloužena v našem farním kostele svatého Mikuláše mše svatá ke cti svatého Floriána. V neděli 8. května se za doprovodu dechové hudby vydal od hasičské zbrojnice slavnostní průvod. Mše savá byla sloužena za všechny živé a zemřelé hasiče z Tiché.

Velikonoce 2016

27.03.2016 16:51

Aleluja!

 

"Vstal z mrtvých Kristus oslavený ..."

 

 

Mistrovství Moravskoslezského kraje - Puzzle dvojic

19.03.2016 17:09

Tuto březnovou sobotu se z Tiché vydal sedmičlenný tým pod vedením Libora Hlaváče do Frýdku-Místku, kde se konal šestý ročník Mistrovství Moravskoslezského kraje v Puzzle dvojic a třetí ročník Městského přeboru v Piškvorkách. Akce se konala ve Středisku volného času Klíč.

  

Dvoučlenné týmy měly 30 minut na sestavení vylosovaného puzzle obrázku, každý sám za sebe pak soutěžil v piškvorkách. Bylo to první účast na této akci a hned se Adélce a Katce podařilo dostat na stupně vítězů. Ve své kategorii obsadily třetí místo. Blahopřejeme!

Více obrázků najdete ve fotogalerii.

Křížová cesta dětí z náboženství

13.03.2016 21:23

Vedení křížové cesty pátou neděli postní patřilo dětem z náboženství.

 

Tuto neděli jsme také měli letošní první Misijní jarmark. Děkujeme všem, kteří zakoupením výrobků přispěli na pomoc potřebným.

Postní doba - křížové cesty

06.03.2016 21:16

V postní době, před každou mší svatou, se konají křížové cesty. Tuto 4. neděli postní si ji připravily děti z Misijního klubka, hudebně doprovázela schola.

 

<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>