POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

2. adventní neděle - Misijní jarmark

10.12.2017 16:59

Již se stalo tradicí, že v době adventní prořádá Misijní klubko dětí z Tiché Misijní jarmark

Na konci mše měl otec Petr promluvu k dětem o CHVÁLE. Odpovědí se na své otázky sice moc nedočkal, ale děti dostaly týdenní úkol - někoho pochválit.

Po mši svaté si pak všichni mohli nakoupit výrobky, které děti v klubku vyrobily. Výtěžek, který činí 7.735,- Kč, poputuje prostřednictvím PMD (Papežská misijní díla) na pomoc potřebným. Děkujeme.

Mikulášská nadílka

07.12.2017 21:04

Ve čtvrtek v podvečer jsme společně prožili poutní mši svatou slavenou ke cti svatého Mikuláše.

A jako každý rok i letos Mikuláš opět do našeho kostela zavítal, společně s andělským doprovodem přinesl spoustu dárků. Děti zpívaly, přednášely a za odměnu dostaly nadílku, na závěr nám všem pan farář požehnal. 

Mikuláši, děkujeme a těšíme se zase za rok.

1. neděle adventní - žehnání věnců

03.12.2017 17:31

"Ejhle, Hospodin přijde, a všichni svatí jeho s ním,

a bude v onen den, světlo velké, aleluja ..."

V úvodu mše svaté otec Petr požehnal adventní věnce, které budou po celou dobu adventní zdobit naše domácnosti a připomínat nám, že se máme připravovat na příchod Krista.

Koncert sboru Cantamus

19.11.2017 17:07

33. neděli v mezidobí se odpoledne v našem kostele uskutečnil koncert sboru CANTAMUS. Tento farní sbor zpěváků z Lhotky a Kozlovic vznikl v roce 2015 a má ve svém repertoáru nejen duchovní hudbu. Koncert z názvem Psát od prvních řádků byl příjemným zážitkem pro všechny zúčastněné. Děkujeme.

Misijní neděle

22.10.2017 19:34

Obětním průvodem jsme oslavili letošní Misijní neděli ...

Ministrantská pouť ve Fulneku

14.10.2017 20:30

Tuto sobotu se ministranti a ministrantky z celé diecéze vydali prozkoumat město Fulnek po stopách starého kapucína. Pro mladší kluky a holky bylo připraveno pátrání po pokladu spojené s různými úkoly, starší ministranti měli vlastní program. Závěr setkání pak patřil mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice, kterou celebroval pomocný biskup Martin David.

Celkem do Fulneku dorazilo 350 ministrantů společně s třiceti kněžími. Naši kluci se po rozdělení do skupinek vydali pátrat po pokladu a přitom poznávali historii města, pekli na rozpálených železných kleštích hostie, poznávali liturgické předměty, navštívili bývalou kapucínskou kryptu a výstavu netradičních hudebních nástrojů v kostele sv. Josefa.

Po chutném obědě, který byl připraven v místní škole se všichni sešli v kostele Nejsvětější Trojice. Zde se také dočkali objevení vytouženého pokladu. Místo zlatých mincí na děti čekaly stovky kulatých odznaků s logem ministrantů ostravsko-opavské diecéze a sladkosti.

"Útěk z Egypta"

22.09.2017 17:14

Dny od 22. září do 24. září byli ministranti a scholička na víkendovce na faře v Tiché. Sešli jsme se ve velmi hojném počtu, 7 kluků a 12 holek, v pátek večer na faře u poslední večeře. Jedli jsme nekvašený chléb a beránka, pili hroznovou šťávu.

Ráno se část dětí vypravila na útěk z Egypta, druhá část hrála Egypťany. Nakonec vyhráli Izraelité. Celý den pršelo a proto jsme byli celý den na faře. Nakonec se všichni dostali do zaslíbené země a oslavili jsme to na mši svaté v kostele a večeřeli jsme opět na faře. Protože bylo špatné počasí, vyráběli jsme hru. Tu jsme si po večeři zahráli, hodně jsme se při ní pobavili.

V neděli ráno jsme snědli buchty, které nám napekly maminky a babičky. Setkání jsme zakončili na mši svaté. Moc se nám víkendovka líbila. Děkujeme Liborovi a Heleně Hlaváčovým za příjemné strávený víkend.

Turzovka

18.09.2017 17:30

V pondělí 18. září se farníci z Tiché a Frenštátu vydali na pouť na Turzovku, aby svěřili Panně Marii farní potřeby, aby nás chránila a vyprošovala našim farnostem ochranu a milosti pro naše rodiny.

Poděkování za úrodu

10.09.2017 21:38

Tuto neděli jsme při mši svaté děkovali za úrodu. V obětním průvodu jsme přinášeli dary z letošní úrody a prosili o Boží požehnání.  

Misijní klubko

08.09.2017 21:32

První setkání Misijního klubka v tomto školním roce se uskutečnilo tento pátek na faře. Tentokrát jsme vyráběli z korálků.

<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>