VÍTEJTE NA NAŠEM WEBU O FARNOSTI TICHÁ

POZOR - LETNÍ ZMĚNA

V době letních prázdnin bude přes týden mše svatá vždy

ve středu v 19.00 hodin.

POZVÁNÍ DO KUNČICKÉ FARNOSTI

V sobotu 20. července v 15.00 hodin se bude ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem konat u lesní kapličky sv. Maří Magdalény tzv. Malá pouť. Hlavním celebrantem bude otec Jaroslav Marek.

V neděli 21. července v 9.30 hodin bude ve farním kostele v Kunčicích "Velká pouť". Hlavním celebrantem bude farář z Ostravy-Zábřehu otec Vítězslav Řehulka.

Život ve farnosti
Stále se něco děje, jinak by nebyly dějiny. A co se děje v naší farnosti, to zjistíte ve stejnojmenné rubrice.

Co, proč a jak se děje u oltáře? Krátká videa určená nejen pro ministranty byla vytvořena v roce 2014 ve spolupráci se společností ElmiPictures a naleznete je ZDE. Určitě poznáte kněze, který ve všech sedmi dílech učinkuje.

Biblický citát na dnešní den
Napřed vyndej ze svého oka trám. (Mt 7,5)

h

MISIJ

KLUBKO

další setkání bude po.prázdninách

SCHOLIČKA

sejdeme se

po prázdninách

MINISTRANTI

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

školní rok 2018/2019

PONDĚLÍ od 1.10. ZŠ Tichá:

1. - 3. třída 12.00 - 12.45 hod

4. - 5. třída 12.45 - 13.30 hod

STŘEDA od 19.9. fara ve Frenštátě:

6. třída 14.30 - 15.15 hod

7. - 9. třída 15.15 - 16.00 hod

MODLITBA ZA FARNOST

Každý den ve 21.00 hodin spojme se společně v modlitbě Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a na závěr budu udělovat kněžské požehnání, aby dobrý Bůh obdařil nás svým požehnáním a daroval nám potřebné milosti pro náš život, lidské porozumění, pokoj, radost, lásku, ducha služby, odpuštění a jiné.

O. Petr Kříbek

ÚŘEDNÍ HODINY

NA FAŘE V TICHÉ

Čtvrtek: 15.00 - 17.30 hod.

farnost Frenštát p. R.

Něco pro děti: