VÍTEJTE NA NAŠEM WEBU O FARNOSTI TICHÁ

ALELUJA

Vstal z mrtvých Kristus oslavený,

tma pekel před ním utíká,

z ran, jež jsou divem zaceleny,

vítězná záře proniká.

Buď sláva Bohu na nebi,

mír lidu jeho na zemi.

Aleluja

 

 

 

Život ve farnosti
Stále se něco děje, jinak by nebyly dějiny. A co se děje v naší farnosti, to zjistíte ve stejnojmenné rubrice.

 

Co, proč a jak se děje u oltáře? Krátká videa určená nejen pro ministranty byla vytvořena v roce 2014 ve spolupráci se společností ElmiPictures a naleznete je ZDE. Určitě poznáte kněze, který ve všech sedmi dílech učinkuje.

Biblický citát na dnešní den
Napřed vyndej ze svého oka trám. (Mt 7,5)

2018

Kalendář akcí farnosti

28.01.2018 18:03

SCHOLIČKA

MINISTRANTI

sejdeme se

19. dubna

h

MISIJ

KLUBKO

další setkání bude 20..dubna od 15.00 hodin na faře

Společenství mladých

PÁTEK fara v Tiché

13. dubna 

od 20.00 hodin

MODLITBA ZA FARNOST

Každý den ve 21.00 hodin spojme se společně v modlitbě Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a na závěr budu udělovat kněžské požehnání, aby dobrý Bůh obdařil nás svým požehnáním a daroval nám potřebné milosti pro náš život, lidské porozumění, pokoj, radost, lásku, ducha služby, odpuštění a jiné.

O. Petr Kříbek

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

PÁTEK ZŠ Tichá:

1. - 3. třída 12.00 - 12.45 hod

4. - 5. třída 12.45 - 13.30 hod

STŘEDA fara ve Frenštátě:

6. třída 14.30 - 15.15 hod

7. - 9. třída 15.15 - 16.00 hod

Fotogalerie farnosti:

fticha.rajce.idnes.cz/

ÚŘEDNÍ HODINY

NA FAŘE V TICHÉ

Čtvrtek: 15.00 - 17.30 hod.

farnost Frenštát p. R.

Něco pro děti: