Prašivá 2016 - diecézní setkání dětí

01.07.2016 16:19

Již tradičně je začátek prázdnin spojen s poutí dětí na Prašivou. Letos se připojily také děti z naší farnosti. Toto diecézní setkání má vždy nějaké téma, tentokrát neslo název „Sestra Země volá ke mně“ a bylo zaměřeno na péči o náš společný domov, naši Zemi. Po mši svaté, kterou celebroval biskup František Václav Lobkowicz v areálu Kamenité u Vyšších Lhot, čekal děti výstup lesní cestou na horu Prašivá, kde je kostelík sv. Antonína Paduánského. Zde byl na celkem 25-ti stanovištích připraven pro děti bohatý program, který jim pomohl nahlédnout na Boží stvoření tak, jak je ve své encyklice popsal papež František. Pouť byla zakončena závěrečným požehnáním.