Postní doba - křížové cesty

06.03.2016 21:16

V postní době, před každou mší svatou, se konají křížové cesty. Tuto 4. neděli postní si ji připravily děti z Misijního klubka, hudebně doprovázela schola.