Návštěva Vladimíra Šlapety

11.07.2019 20:33

Ve čtvrtek navštívil naši farnost prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta DrSc., syn Lubomíra Šlapety - architekta nového tichavského kostela. Se svou dcerou přijel na pozvání pana faráře, který plánuje změnu interiéru kostela.