Mše svatá za tichavské hasiče

06.05.2018 16:12

Po půl jedenácté se od hasičské zbrojnice za doprovodu hudby vydal průvod ke kostelu. 

Společně s panem farářem a ministranty se místní hasiči vydali na mši svatou, která byla sloužela za živé a zemřelé členy sboru.