Misijní koláč

30.05.2015 17:53
Misijní klubko děkuje všem ochotným maminkám a babičkám, které napekly misijní buchty a koláče. 
V sobotu 30. května se u Obecního úřadu v našem stánku většina prodala, zbytek pak v neděli v marovně. Výtěžek z misijního koláče je 3.480,- Kč a z prodeje ostatních výrobků 3.269, Kč. Celá částka, tj. 6.749, Kč bude odeslána na Papežská misijní díla.