Mikulášská nadílka

07.12.2017 21:04

Ve čtvrtek v podvečer jsme společně prožili poutní mši svatou slavenou ke cti svatého Mikuláše.

A jako každý rok i letos Mikuláš opět do našeho kostela zavítal, společně s andělským doprovodem přinesl spoustu dárků. Děti zpívaly, přednášely a za odměnu dostaly nadílku, na závěr nám všem pan farář požehnal. 

Mikuláši, děkujeme a těšíme se zase za rok.