Dožínky, začátek školního roku a nový pan farář

01.09.2019 16:11

První zářijový den se v naší farnosti sešly hned tři události

oslavili jsme dožínky, dětem začal nový školní rok, a tak pan farář požehnal aktovkám a do třetice se představil pan farář Josef Kaňovský, který bude v naši farnosti působit jako pomocný duchovní.

Po mši svaté jsme společně oběma knězi poseděli v marovně. Kdo mohl napekl nebo připravil něco k snědku, a tak se sešlo spoustu slaných i sladkých dobrot.