Boží Tělo

03.06.2018 21:27

Slavnost Těla a Krve Páně se letos bohužel pro nepřízeň počasí konala jen v kostele, bez průvodu, i když venkovní oltáře byly krásně připraveny. 

Děkujeme všem, kdo se na průběhu slavnosti podíleli.