40 let - výročí vysvěcení kostela

03.12.2016 21:47

Jeden klenot shořel, druhý byl postaven.

Když v roce 1964 po zásahu blesku shořel dřevvěný kostelík, hned se místní farníci snažili o výstavbu kostela nového. Toto dílo se v roce 1976 podařilo, a tak si letos připomínáme již 40 let od vysvěcení.

V sobotu 3. prosince byla v místní výstavní sína za velkého zájmu veřejnosti zahájena výstava fotografií u příležitosti tohoto výročí. Součástí programu byla také beseda se synem architekta Lubomíra Šlapety, prof. Ing. arch. Vladimírem Šlapetou, DrSc. - a kde jinde, než přímo v kostele. Pan architekt přiblížil nejen okolnosti vzniku projektu, ale také nelehké životní cesty, které jeho otce provázely. Díky Lubomíru Šlapetovi se může naše obec pyšnit skvostem, který obdivují architekti z různých koutů světa.