2019

31.12.2019 00:01

Zimní radovánky - 5.1.2019

Žehnání tříkrálovým koledníkům - 6.1.2019

Bruslení na Tůňce - 26.1.2019

Křížová cesta - Misijní klubko - 7.4.2019

Bílá sobota - Velikonoční vigilie - 20.4.2019

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 21.4.2019

Hasičská mše svatá - 5.5.2019

Svátek maminek - 12.5.2019

Slavnost Seslání Ducha Svatého - 9.6.2019

Boží Tělo - 16.6.2019

Setkání na Prašivé - 1.7.2019

Návštěva Vladimíra Šlapety - 11.7.2019

Misijní klubko v domově Hortenzie - 26.7.2019

Přání k narozeninám - 11.8.2019

Přespávačka na faře - 22.-24.8.2019

Dožínky, začátek školního roku a nový pan farář - 1.9.2019

Biřmování - 22.9.2019

Diecézní pouť ministrantů na Hukvaldech - 12.10.2019

Misijní neděle - 20.10.2019

Svatohubertská mše - 27.10.2019

Pobožnost za zemřelé - 2.11.2019

1. adventní neděle a Misijní jarmark - 1.12.2019

Mikulášská nadílka - 5.12.2019

Roráty - 11.12.2019

Mikulášské Misijní klubko - 13.12.2019

Prodejní stánek Misijního klubka - 22.12.2019

Svátek svaté rodiny - obnova manželských slibů - 29.12.2019

Silvestr - 31.12.2019