2017

31.12.2017 00:01

Žehnání tříkrálovým koledníkům – 8.1.2017

Ministrantský turnaj – 25.3.2017

Mše svatá ke cti svatého Floriána – 7.5.2017

Svátek matek – 14.5.2017

Výlet Misijního klubka do Myslikovských Lurd – 3.6.2017

Svatodušní vaječina – 4.6.2017

1. svaté přijímání – 11.6.2017

Boží Tělo – 18.6.2017

Prašivá 2017 – 1.7.2017

Zakončení školního roku 2016/2017 – 2.7.2017

Farní dožínky a loučení s o. Mirkem – 30.7.2017

Nový školní rok je tady – 3.9.2017

Poděkování za úrodu – 10.9.2017

Turzovka – 18.9.2017

Útěk z Egypta – 22.-24.9.2017

Ministrantská pouť ve Fulneku – 14.10.2017

Misijní neděle – 22.10.2017

Koncert sboru CANTAMUS – 19.11.2017

Žehnání adventních věnců – 3.12.2017

Mikulášská nadílka – 7.12.2017

Misijní jarmark – 10.12.2017

Roráty – 13.12.2017

Koncert sboru NYKLBAND – 17.12.2017

Prodejní stánek Misijního klubka – 17.12.2017

Půlnoční – 24.12.2017