2012

31.12.2012 00:01

Svatodušní vaječina - 27.5.2012

Zahájení školního roku

Ministrantský den Kravaře - 8.9.2012

Misijní neděle - 7.10.2012

Mikulášská nadílka – 6.12.2012

Misijní jarmark – 9.12.2012