1. svaté přijímání

11.06.2017 20:35

Letos na Slavnost Nejsvětější Trojice k prvnímu svatému přijímání přistoupilo pět dětí, z toho čtyři z Tiché.