1. svaté přijímání

10.06.2018 21:52

10. neděli v mezidobí přistoupily k prvnímu svatému přijímání čtyři děti.

 

Pane Ježíši,

přicházím k Tobě. Vím, že se na mne díváš s láskou. Vidíš, co je dobré v mém životě. Vidíš také, co dělám špatně. Posilni mne svým tělem, abych chtěl být stále lepším.