Archiv článků

Slavnost zmrtvýchvstání Páně

21.04.2019 14:52
"Aleluja, živ buď nad smrtí slavný vítěz, jenž z hrobu svého právě vstal ..."   Slavnou mší svatou a svěcením velikonočních pokrmů jsme oslavili vzkříšeného Krista. 

Bílá sobota

20.04.2019 14:39
Postní doba je u konce. V podvečer jsme se sešli u kostela, kde pan farář posvětil velikonoční oheň. S rozsvíceným paškálem jsme se pak v průvodu vypravili do ztemnělého kostela. Po bohoslužbě slova zaznělo slavné Aleluja - začala doba velikonoční. 

Křížová cesta dětí z Misijního klubka

07.04.2019 14:33
Pátou postní neděli vedly křížovou cestu děti z Misijního klubka.  Prosily nejen za sebe, ale za všechny děti na celém světě, které to nemají v životě vůbec jednoduché.

Misijní jarmark

31.03.2019 20:03
Čtvrtou – radostnou - postní neděli se po mši svaté konal Misijní jarmark. Už od začátku roku děti z Misijního klubka vyráběly dekorace na velikonoční svátky a paškálky na Bílou sobotu. Celkem za své výrobky děti získaly 4.800,- korun. Tyto prostředky budou zaslány na konto Papežského...

Prvokomunikanti

24.03.2019 20:02
Letos k prvnímu svatému přijimání přistoupí čtyři děti.

Svátost smíření a bohoslužby ve svatém týdnu

17.03.2019 15:36
   

Postní doba

10.03.2019 20:00
Popeleční středou začala postní doba. Před každou mší svatou se modlíme křížovou cestu, a také letos ji každou neděli vede jiná skupina.  První postní neděle připadla schole, dále pokračovali ministranti, biřmovanci, senioři, pátou postní neděli děti z Misijního klubka. Poslední postní...

Bruslení na Tůňce

27.01.2019 14:45
Sobotní odpoledne pan farář zavelel, a šlo se bruslit na Tůňku.  Jelikož se jedná o kluziště přírodní, potřebujeme, aby bylo počasí příznivě nakloněno. To v posledních dnech je, a tak byla ledová plocha připravená.  Kdo měl brusle přišel, kdo měl hokejku hrál, co mu síly stačily. Důležité...

Žehnání tříkrálovým koledníkům

06.01.2019 14:05
Na Slavnost Zjevení Páně po mši svaté požehnal pan farář tříkrálovým koledníkům.  Celkem se po naší obci rozešlo čtrnáct skupinek, to je dvaačtyřicet koledníků, kteří klepali na vaše dveře, zazpívali koledu a prosili o příspěvek na charitu. Letos se v Tiché vykoledovalo 58.854 Kč, což je o...

Zimní radovánky

05.01.2019 17:23
První setkání scholičky a ministrantů v novém roce se ani tak nekonalo na faře, jako na farní zahradě.  Konečně napadl sníh a to v dostatečném množství a kvalitě a přímo volal - hrejte si. Děti se pustily do stavby velice zdařilého sněhuláka a taky si postavily iglů. 
Záznamy: 1 - 10 ze 119
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>