POŘAD BOHOSLUŽEB

neděle    10.30

 

čtvrtek    18.00 

 

Týdenní pořad bohoslužeb v naší farnosti ZDE.

Rozpis bohoslužeb v děkanátu ZDE

Život ve farnosti

Koncert Nyklband

17.06.2018 22:17

Na den přesně po šesti měsících jsme opět měli možnost si po mši svaté vyslechnout koncert pěveckého sboru Nyklband.

Pásmo bylo rozděleno do dvou částí. V první zazněly písně duchovní (průřez hudbou od 15. století po současnost), druhá část byla věnována písním lidovým v různých aranžmá.

Děkujeme za krásný zážitek.

1. svaté přijímání

10.06.2018 21:52

10. neděli v mezidobí přistoupily k prvnímu svatému přijímání čtyři děti.

 

Pane Ježíši,

přicházím k Tobě. Vím, že se na mne díváš s láskou. Vidíš, co je dobré v mém životě. Vidíš také, co dělám špatně. Posilni mne svým tělem, abych chtěl být stále lepším.

 

Boží Tělo

03.06.2018 21:27

Slavnost Těla a Krve Páně se letos bohužel pro nepřízeň počasí konala jen v kostele, bez průvodu, i když venkovní oltáře byly krásně připraveny. 

Děkujeme všem, kdo se na průběhu slavnosti podíleli.

 

Prodejní stánek Misijního klubka

26.05.2018 21:24

Před obecním úřadem v Tiché se v rámci akce Kácení máje představily také děti z Misijního klubka se svými výrobky, které nabízely k prodeji. Počasí, jak malované celé akci přálo, velký úspěch u návštěvníků stánku mělo kolo štěstí.

Perníčky, které zbyly se pak v neděli po mši svaté prodaly v Marovně. Celkový výtěžek 3.920,- korun byl zaslán na konto PMD.

 

Pouť do Maria Hilf

26.05.2018 21:18

Tuto sobotu se tichavští farníci vypravili na pouť do poutního místa Maria Hilf nedaleko Zlatých Hor v Jeseníkách zasvěceného Panny Marie Pomocné – Ochránkyni života. Téměř plný autobus vyrazil hned z rána.

Po mši svaté a prohlídce areálu byla další zastávka v Opavě – Jaktaři u otce Mirka Horňáka, který ještě loni působil v naší tichavské farnosti. Shledání bylo opravdu srdečné, všechny připravené dobroty chutnaly, jen času bylo málo. Doufáme v další delší shledání.

 

Svatodušní vaječina

20.05.2018 22:07

Počasí jako na objednávku nás přivítalo tuto neděli.

Slavnost Seslání Ducha Svatého jsme prožili při mši svaté, a potom jsme se přesunuli na farní zahradu, kde se smažila již tradiční vaječina za hojné účasti farníků (neboť kdo by nepřišel, měl by smrtelný hřích, jak ohlásil otec Petr). 

Ti hladovější si nejdříve opékali špekáčky nebo mlsali napečené dobroty. Vaječina z 215 vajíček chutnala všem, nezbyl ani drobeček.

Mše svatá za tichavské hasiče

06.05.2018 16:12

Po půl jedenácté se od hasičské zbrojnice za doprovodu hudby vydal průvod ke kostelu. 

Společně s panem farářem a ministranty se místní hasiči vydali na mši svatou, která byla sloužela za živé a zemřelé členy sboru.

Ministrantský den v Olomouci

01.05.2018 15:46

Toto úterý se pro ministranty z ostravsko-opavské diecéze uskutečnil v olomouckém kněžském semináři Ministrantský den. Celkem se tohoto setkání zúčastnilo přes 450 ministrantů.

Šest statečných z Tiché si ráno přivstali, aby nezmeškali autobus, který odjížděl v 6.00 hodin z Frenštátu. Kluci si užili bohatý program, který pro ně připravili bohoslovci a dobrovolníci. Dopoledne se účastnili mše svaté s otcem biskupem Martinem Davidem, pak následovala velká hra po Olomouci. Ministrantský den zakončilo vyhlášení výsledků na dvoře semináře. Domů kluci dorazili po šesté hodině, unavení, ale spokojení.

Více fotografií ZDE.

 

Slavnost zmrtvýchvstání Krista

01.04.2018 16:44

  Aleluja!

Vstal Kristus Ježíš, naše spása ...

Při této slavnosti pan farář požehnal velikonoční pokrmy.

Bílá sobota

31.03.2018 16:30

Bílá sobota - druhý den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Po celý den se nekonají žádné liturgické obřady, po západu slunce začíná slavnost Kristova vzkříšení.

Po zapálení velikonočního ohně a paškálu jsme v průvodu přinesli světlo do setmělého kostela. Velikonoční chvalozpět za svitu svící nás uvedl do nitra Kristova velikonočního tajemství.

Nejvýznamnější svátek právě začal ...

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>