Žehnání tříkrálovým koledníkům

06.01.2019 14:05

Na Slavnost Zjevení Páně po mši svaté požehnal pan farář tříkrálovým koledníkům

Celkem se po naší obci rozešlo čtrnáct skupinek, to je dvaačtyřicet koledníků, kteří klepali na vaše dveře, zazpívali koledu a prosili o příspěvek na charitu. Letos se v Tiché vykoledovalo 58.854 Kč, což je o téměř 4.200 Kč více než v loňském roce.

Z celkového výtěžku se 65 % vrací Charitě, která koledování v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. 

Letošní výtěžek Charita Frenštát využije na podporu a rozvoj paliativní péče.