Zakončení školního roku 2016/2017

02.07.2017 17:11

Třináctou neděli v mezidobí jsme děkovali za uplynulý školní rok. 

V obětním průvodu děti zavzpomínaly, co v uplynulém roce ve farnosti prožily: začátek v roce milosrdentsví s Matkou Terezou, společenství při oslavě dožínek a smažení vaječiny, prostřednictvím Misijního klubka pomoc potřebným v misiích, Mikulášskou nadílku, Tříkrálovou sbírku, motivační výlety do KFC, trampolínu na farní zahradě, kavárnu v marovně.

Děkovaly také za všechny, kdo se o kostel starají (varhanice, kostelníky, květinářky, pomocníky při úklidu) a také za společné prožívání církevního roku, za křty, svatby, za 1. svaté přijímání, za rozloučení se zemřelými, za každou mši svatou.