"Útěk z Egypta"

22.09.2017 17:14

Dny od 22. září do 24. září byli ministranti a scholička na víkendovce na faře v Tiché. Sešli jsme se ve velmi hojném počtu, 7 kluků a 12 holek, v pátek večer na faře u poslední večeře. Jedli jsme nekvašený chléb a beránka, pili hroznovou šťávu.

Ráno se část dětí vypravila na útěk z Egypta, druhá část hrála Egypťany. Nakonec vyhráli Izraelité. Celý den pršelo a proto jsme byli celý den na faře. Nakonec se všichni dostali do zaslíbené země a oslavili jsme to na mši svaté v kostele a večeřeli jsme opět na faře. Protože bylo špatné počasí, vyráběli jsme hru. Tu jsme si po večeři zahráli, hodně jsme se při ní pobavili.

V neděli ráno jsme snědli buchty, které nám napekly maminky a babičky. Setkání jsme zakončili na mši svaté. Moc se nám víkendovka líbila. Děkujeme Liborovi a Heleně Hlaváčovým za příjemné strávený víkend.