Svatohubertská mše svatá a oslavy 100 let vzniku Československé republiky

28.10.2018 18:02

30. neděle v mezidobí se nesla v duchu oslav 100 let od založení Československého státu a také Svatohubertské mše.

Oslavy začaly už v sobotu 27. října 2018. U nového hřbitova byla za účasti vedení obce vysazena Lípa republiky a otevřena nová výstava ve výstavní síni, která mapuje 100 let v naší obci a také farnosti. Vždyť v této době jsme přišli vlivem přírodního zásahu o dřevěný kostelík, ale také se podařilo v nelehkých letech normalizace vystavět kostel nový.

V neděli jsme pak společně s místními myslivci slavili mši svatou za živé a zemřelé členy spolku Hubert. Před začátkem mše jsme zazpívali československou hymnu a pak následovala troubená mše v podání Moravskoslezských trubačů a scholy. Záběr patřil Svatováclavskému chorálu a po mši pak trubači předvedli krátké koncertní pásmo. Oslavy jsme zakončili zvěřinovými hody na Myslivecké chatě.