Svatodušní vaječina

20.05.2018 22:07

Počasí jako na objednávku nás přivítalo tuto neděli.

Slavnost Seslání Ducha Svatého jsme prožili při mši svaté, a potom jsme se přesunuli na farní zahradu, kde se smažila již tradiční vaječina za hojné účasti farníků (neboť kdo by nepřišel, měl by smrtelný hřích, jak ohlásil otec Petr). 

Ti hladovější si nejdříve opékali špekáčky nebo mlsali napečené dobroty. Vaječina z 215 vajíček chutnala všem, nezbyl ani drobeček.