Svatodušní vaječina

04.06.2017 22:21

Doba velikonoční je u konce. 

Slavnost Seslání Ducha Svatého jsme oslavili při mši svaté (duchovně) a po té na farní zahradě si přišlo na své i tělo. Vajíček bylo dostatek, šikovné ruce přichystaly vše potřebné a tak nic nebránilo smažení vaječiny. 

Pan farář pamatoval i na ty, co tento pokrm zrovna nemusí a tak byly připraveny i špekáčky. Vhod přišly také vychlazené tekutiny a napečené buchty a preclíky.