Slavnost zmrtvýchvstání Krista

01.04.2018 16:44

  Aleluja!

Vstal Kristus Ježíš, naše spása ...

Při této slavnosti pan farář požehnal velikonoční pokrmy.