Roráty

12.12.2018 17:06

Každou středu v době adventní byly v 6.30 hodin RORÁTY. Nejen děti přicházely na mši svatou s lucernama a letos poznávaly poutní místa, kde se zjevovala Panna Maria. 

Po mši byla společná snídaně, první středu v marovně, další dvě na faře. Nasyceni vánočkou a napojeni kakaem pak hurá spěchali školáci a studenti do školy.