Prodejní stánek Misijního klubka

26.05.2018 21:24

Před obecním úřadem v Tiché se v rámci akce Kácení máje představily také děti z Misijního klubka se svými výrobky, které nabízely k prodeji. Počasí, jak malované celé akci přálo, velký úspěch u návštěvníků stánku mělo kolo štěstí.

Perníčky, které zbyly se pak v neděli po mši svaté prodaly v Marovně. Celkový výtěžek 3.920,- korun byl zaslán na konto PMD.