Požehnání tříkrálovým koledníkům

03.01.2016 14:28

Druhou neděli po narození Páně požehnal pan farář tříkrálovým koledníkům.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v Tiché činí 46.203,- Kč. Díky patří všem, kdo tuto sbírku podpořili svým příspěvkem nebo přímo koledováním.