Pouť ministrantů v Bartošovicích

08.10.2016 18:42

Letošní setkání ministrantů s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem se konalo v Bartošovicích, kde tuto sobotu zamířily téměř čtyři stovky ministrantů z celé ostravsko-opavské diecéze. Z naší farnosti se zúčastnili Jeník, Kuba a Péťa pod dohledem Vojty. Tématem tradiční podzimní ministrantské pouti byl milosrdný Samaritán a skutky milosrdenství, ke kterým nás u příležitosti Svatého Roku milosrdenství vyzývá papež František.

Program zahájil liturgický průvod, který vyšel od místního hřiště směrem ke kostelu sv. Petra a Pavla. Chlapci a děvčata v ministrantském zaplnili všechny kostelní lavice. U oltáře bohoslužbu společně s biskupem sloužilo třicet kněží a o hudební doprovod se postarala schola ze Štramberku.

Odpoledne strávili ministranti v zámeckém parku. Soutěžní týmy rozdělené podle věkových kategorií plnily různé úkoly, které se inspirovaly skutky tělesného milosrdenství. Děti navštěvovaly vězněné, těšily nemocné, napájely žíznivé nebo pohřbívaly mrtvé. Závěr dne patřil adoraci a vyhodnocení soutěží. Nejlepším týmům předal medaile generální vikář Mons. Martin David. Naši kluci se ve velké konkurenci umístili na krásném druhém místě.