Obnova manželských slibů

30.12.2018 15:34

Na svátek Svaté Rodiny obnovily manželské páry v naši farnosti manželský slib. 

Téměř třicet párů, mladých i dříve narozených, si před oltářem slíbilo lásku, úctu a věrnost, že spolu ponesou vše dobré i zlé a že budou pro své děti dobrým příkladem.