Misijní neděle 2016

23.10.2016 15:54

Misijní neděle, to je Světový den modliteb za misie. Tento den je spojený se sbírkou na podporu misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926. 

Také v naší farnosti jsme se k této slavnosti připojili. Děti z Misijního klubka byly v obětním průvodu oblečeny za obyvatele jednotlivých světadílů. 

Celá sbírka poputuje na pomoc do misijních oblastí.

Tuto neděli také otec Mirek poděkoval panu kostelníkovi, Jiřímu Fojtíkovi, za dlouholetou službu pro kostel a představil kostelníky nové.