Misijní jarmark

11.12.2016 21:58

Spoustu pěkných výrobků nabízely děti z Misijního klubka tuto třetí adventní neděli na již tradičním jarmarku. A zájem byl opravdu veliký, výtěžek tentokrát činil 6.265,- Kč. Děkujeme všem, kdo zakoupením drobností přispěli skrze Papežská misijní díla na pomoc dětem v chudých oblastech a doufáme, že vám udělaly radost, minimálně trojitou - radost sobě, radost z pomoci druhým a radost dětí z misijního klubka, že jejich snažení má cenu.

Děkujeme také Obci Tichá, která nám na nákup materiálů potřebných ke tvoření přispěla finančním darem v rámci Programu na podporu činnosti zájmových spolků, seskupení a talentovaných jedinců v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a využití volného času na rok 2016.